Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

skolkvalitet webb
Varje student som väljer bort läraryrket på grund av att universitetet inte levererar kvalitet, är en förlust för svensk skola, och i förlängningen hela vårt samhälle, skriver bland andra Matilda Gustafsson, Lärarförbundet Student.

Höj kvaliteten så minskar avhoppen från lärarutbildningen

Att lärarstudenter redan en kort bit in på sin första termin hoppar av utbildningen är illavarslande. Den svajiga kvaliteten på den del av utbildningen som är förlagd ute i skolorna måste höjas så att fler väljer att slutföra sina studier, skriver Matilda Gustafsson och Oskar Hellström, Lärarförbundet Student.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid Göteborgs universitet började drygt 1 000 nya lärarstudenter sin utbildning när den nya terminen startade i september. Fler har påbörjat en lärarutbildning HT17 jämfört med året innan, men nu återstår att se hur många som väljer att fullfölja den.

I dagarna går hundratals lärarstudenter ut på sin första verksamhetsförlagda utbildning (VFU). För vissa innebär den ett fantastiskt möte med skolvärlden. För andra blir det ett slutet på drömmen om läraryrket. Lärarförbundet Student menar att Göteborgs universitet måste ta krafttag för att garantera hög kvalitet på lärarutbildningarna.

År 2025 förväntas 65 000 lärare saknas i svensk skola. Den enorma lärarbristen drabbar både elever, lärare och lärarstudenter. När elever riskerar att bli undervisade av obehörig personal urholkas skolans likvärdighet och dess kompensatoriska uppdrag riskerar att fallera. Men det innebär också allvarliga konsekvenser för framtidens lärare.

Vi lärarstudenter får inte den verksamhetsförlagda utbildning vi behöver och har rätt till. Lärarstudenter vittnar om undermåliga praktikperioder som bäddar dåligt för de utmaningar som väntar dem som nyexaminerade lärare. Det är varken ovanligt eller förvånande att ett hundratal studenter, bara vid Göteborgs universitet, väljer att överge sin lärarutbildning i samband med den första VFU-perioden.

Dålig handledning

Som Nordens största lärarstudentorganisation uppmanar vi därför Göteborgs universitet att ta situationen på allvar. Nöj er inte förrän ni kan garantera alla era lärarstudenter en VFU av hög kvalitet och därmed den utbildning vi lärarstudenter har rätt till. Som nationella och lokala representanter för Lärarförbundet Student ser vi att universitetet måste agera nu. Vi uppmanar därför ansvariga:

  • Ställ krav på huvudmännen.

Att det fortfarande existerar handledare som varken fått tid avsatt eller nödvändig utbildning för sitt uppdrag är under all kritik. I dag får många handledare varken lönepåslag eller färre arbetsuppgifter för att handleda. Det innebär att studenten blir ytterligare en börda på en hårt belastad lärare. Detta är fullkomligt ohållbart för både lärare och studenter.

Som universitet måste ni ställa högre krav på skolornas huvudmän. Följ upp era avtal och bannlys de huvudmän som inte följer sin del av avtalet fullt ut. De huvudmän som tummar på sina avtal genom att utnyttja studenter som gratis arbetskraft ska varnas och i värsta fall mista möjligheten att fortsatt ta emot studenter.

  • Bygg ut med måtta.

Regeringen har skjutit till pengar för att öka antalet studieplatser på landets lärarutbildningar. Det är en satsning som, om söktrycket ökar, kan falla i god jord. Göteborgs universitet har som många andra lärosäten byggt ut lärarutbildningarna. Vi behöver fler lärare, och därför är det positivt. Men det finns risker med att gå för fort fram. Är det praktiskt möjligt att garantera alla dessa studenter den VFU-period de har rätt till? Bygg ut, men gör det med realistiska mått. Det bör inte vara möjligt att anta fler studenter än vad det finns VFU-platser.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är viktig för att vi lärarstudenter ska få möjlighet att koppla samman vår teoretiska kunskap med det praktiska yrkesutövandet. Vi får möjlighet att odla vår yrkesidentitet och förstå vad det faktiskt är som väntar oss i det kommande yrkeslivet. Den möjligheten försummas alldeles för ofta på grund av universitetets bristfälliga administration.

Varje student som väljer bort läraryrket på grund av att universitetet inte levererar kvalitet, är en förlust för svensk skola, och i förlängningen hela vårt samhälle.

Matilda Gustafsson

ordförande Lärarförbundet Student

Oskar Hellström

sammankallande, Lärarförbundet Student Göteborg

 

Läs mer om Debatt: Lärarutbildningen
Mest läst