Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Västlänken
Stoppa Västlänken nu och Skona Göteborg har en önskan: att allmänheten får korrekt information om Västlänken. Det är det minsta Trafikverket kan bidra till, skriver Mats Lövgren.

Ge oss korrekt information om Västlänken

Visst mörkar Trafikverket sina rapporter om Västlänken. Och då inte enbart senaste nämnda attitydundersökning, utan en rad andra som nätverken Stoppa Västlänken nu och Skona Göteborg efterfrågat, skriver Mats Lövgren, nätverket Stoppa Västlänken nu.

Slutreplik

Västlänken, 29/3, 2/4

Vi begär ut material ungefär en gång per månad. Inte sällan möts vi då av svar som ”arbetsmaterial”, att rapporten inte längre går att finna eller så låter Trafikverkets kommunikatörer helt enkelt tiden gå i förhoppning om att vårt grävande intresse ska försvinna. Kommunikatörernas honnörsord ”snabbhet och öppenhet” verkar inte stå högt i kurs hos Västlänkens kommunikationsansvarige vid Trafikverket, Ulf Angberg.

Motsägelsefullt

Trafikverket målar i sina officiella kanaler upp en bild av Västlänken som går stick i stäv med sina underrapporter. Ett sådant exempel är om Götatunneln. Till allmänheten påstår Trafikverket att tack vare Götatunneln känner de Göteborgsleran, men det motsägs av samma myndighet i sin inlaga till Mark- och miljödomstolen där de medger att någon erfarenhet från Götatunneln inte går att ta med sig till Västlänksprojektet.

Vi vet att hus vid Pustervik kommer att rivas på grund av sättningar skapade av Götatunneln, trots att Trafikverket påstår att tunneln inte skulle ha orsakat någon grundvattensänkning. Och 2015 kunde vi avslöja en intern Trafikverksrapport som beskrev att de planerade att stänga Götatunnelns båda rör i upp till ett år, trots att man via webben och övriga kanaler sade annat. Det tog politiker och andra på sängen och Trafikverket tvingades komma med en lösning där åtminstone ett tunnelrör skulle vara öppet.

Skönmålar Västlänken

Listan är lång där Trafikverket skönmålar Västlänken för allmänheten men som saknar grund i den faktabaserade verkligheten. Den nämnda årliga attitydundersökningen är inget undantag. De tidigare publicerades för allmänheten, men när siffrorna går åt motsatt önskat håll väljer myndigheten att göra den svårtillgänglig. När vi begärde ut rapporten hade Trafikverket två alternativ, antingen tillgodose vår förfrågan eller kalla rapporten för ”arbetsmaterial”, vilket aldrig hade godkänts av rättslig instans, något Trafikverket högst troligt förstod. Därmed stod de utan val. Att myndigheten fram till vår begäran mörkat att det fanns en rapport, står dock utom rimligt tvivel.

Stoppa Västlänken nu och Skona Göteborg har en önskan: att allmänheten får korrekt information om Västlänken. Det är det minsta Trafikverket kan bidra till.

Mats Lövgren

nätverket Stoppa Västlänken nu

 

Se mer från - Debatt: Västlänken
Mest läst