Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

LOV Webb
Ideologiska skygglappar har under en allt för lång tid stått i vägen för äldres frihet att göra egna val. Nu får de äldre den frihet som är självklar att de ska ha, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Ge äldre egenmakt och självständighet

Konkurrens i valfrihetssystem höjer kvaliteten samt breddar utbudet av tjänster, hos såväl privata som idéburna aktörer. Inte ens de idéburna välfärdsaktörerna som Vänsterpartiet säger sig värna om är på Daniel Bernmars sida, de vill ha LOV, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

LOV, 23/8 och 6/9

Daniel Bernmar (V) hävdar att det inte finns några belägg som kan styrka att Lagen om valfrihet (LOV) bidrar till ökad kvalitet. I mitt första debattinlägg redogjorde jag för mätningar från Socialstyrelsen om hur de privata utförarna av hemtjänst i högre utsträckning uppfyller fler kvalitetsparametrar än vad de kommunala utförarna lyckas med. Konkurrensverket säger också att konkurrens i valfrihetssystem höjer kvaliteten samt breddar utbudet av tjänster, hos såväl privata som idéburna aktörer. Inte ens de idéburna välfärdsaktörerna som Vänsterpartiet säger sig värna om är på Bernmars sida, de vill ha LOV.

Idén med att konkurrensutsätta de kommunala verksamheterna är att skapa incitament att leverera den omsorg och service som de äldre förväntar sig. I ett valfrihetssystem kan man säga att en del av kvalitetsuppföljningen sker av brukarna själva. Är de inte nöjda, väljer de en annan utförare. På så vis kommer utförare som presterar dåligt i brukarnas ögon att på sikt bytas ut eller försvinna. LOV ska införas med den äldres behov och intresse i fokus med målet att öka självständigheten och egenmakten.

Krävs ett fokuserat arbete. Det allra vikigaste när LOV införs i Göteborg är att säkerställa att den äldres valfrihet verkligen funkar. Det är viktigt att den äldre väljer utförare med medvetenhet, att kommunen har bra tillgång till information och att denna är lätt att förstå samt att brukaren har möjlighet att välja. Detta ansvar vilar på kommunen, kommuner som arbetar fokuserat med detta har upplevt högre kvalitet och framgång.

Brutna löften

De rödgröna har länge lovat att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Löften som brutits år efter år. Frågan är om det finns något belägg för att rödgrön politik höjer kvaliteten i äldreomsorgen?

Bernmar skriver ”Att äldre ska få välja och styra över sin egen vardag i högre utsträckning är vi däremot överens om. Vi rödgröna har därför gjort det möjligt för äldre att själva påverka innehållet av sin hemtjänst. Genom så kallade rambeslut kan äldre numera välja vad de vill ha hjälp med”, för att i slutstycket hävda att ” Vi rödgröna vill låta äldres trygghet gå före privatiseringar.”.

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelser om upplevd äldreomsorg från år 2016 hamnar Göteborg på plats 266 av 287 svarande kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten. När det gäller hur brukarna uppfattar inflytande på utförarna av hemtjänsten hamnar Göteborg på plats 260 av 288 svarande kommuner. När SKL bedömer Göteborgs hemtjänst som helhet hamnar vi på plats 282 av 289 svarande kommuner. Daniel Bernmars ord om höjd kvalitet, inflytande och trygghet i hemtjänsten har inte gett några resultat. Det krävs mer än ord för att höja kvaliteten. Lagen om valfrihet är en av många satsningar som kan lyfta äldreomsorgen.

Kvalitet kräver mer tid

Våra äldre har höga förväntningar på äldreomsorgen. Men vänsterns äldrepolitik förmår inte att leva upp till deras förväntningar. Det behövs mer tid för kvalitet i äldreomsorgen. Kvaliteten inom äldreomsorgen har försämrats när personal inte hinner med sitt arbete. Det behövs kraftfulla insatser för att lyfta äldreomsorgen. Ett krav av synnerlig vikt är kontinuitet i hemtjänsten. För många äldre blir det ett onödigt orosmoment att så många individer kommer hem till dem. Ett begränsat antal måste vara målet för att leverera en hög kvalitet i hemtjänsten. Resurserna till äldreomsorgen måste öronmärkas i stadsdelarna för att komma de äldre till del.

Liberalernas centrala uppgift i äldrepolitiken är att öka självständigheten och egenmakten för den äldre. Så lyfter vi äldreomsorgen i Göteborg. Ansvaret för göteborgarnas hemtjänst kommer inte flyttas till ”vinsthungriga” företag. De rödgröna kommer att förlora inflytande över den äldres frihet att välja. Bara för att en människa beviljas service och omsorg på äldre dagar betyder det inte att denne förlorar förmågan att välja.

Ideologiska skygglappar har under en allt för lång tid stått i vägen för äldres frihet att göra egna val. Nu får de äldre den frihet som är självklar att de ska ha.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd

Läs mer om Debatt: LOV i hemtjänsten
Mest läst