Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  En avgörande vecka för svensk handel

  Svensk handel med omvärlden är grundbulten i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Endast genom WTO (Världshandelsorganisationen) och en välfungerande inre marknad i EU kan våra exportföretag utvecklas och expandera. Vi är oroliga för att den tilltagande protektionismen och oron i världen hotar världshandelns utveckling och därmed Sveriges export, skriver Ann Linde (S) EU- och handelsminister och Karl-Petter Thorwaldsson Ordförande LO.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  För oss har öppenheten i den globala handeln inneburit att den ekonomiska tillväxten stärkts, välståndet har höjts och bidragit till att Sverige har utvecklats till ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Världshandeln har fördubblats sedan 1990. Flödet av varor, tjänster och kapital rör sig allt mer över olika gränser eller på nätet.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  När världens handelsministrar träffas på WTO:s ministermöte i Buenos Aires kommande dagar för att förhandla allt från fiskesubventioner till regler för e-handel står också tilltron till hela det multilaterala frihandelssystemet på spel. Det viktigaste är egentligen att WTO:s 164 medlemsstater står enade bakom idén med gemensamma spelregler.

  Inte minst tongångarna från USA:s handelsrepresentant att inte verka vilja medverka till slutresolutionen vid ministermötet skapar grund för oro. Att ifrågasätta frihandelns mest grundläggande förutsättningar riskerar att hota WTO:s funktion. Utan gemensamma globala regler att förhålla sig till blir det svårt för ett land som Sverige att hävda sig i den globala konkurrensen. Därför hoppas vi på ett konstruktivt agerande från alla parter på ministermötet i Buenos Aires.

  En ytterligare utmaning för handelspolitiken är Brexit. Samtidigt som WTO:s ministermöte äger rum, möts EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera under vilka former Storbritannien ska lämna EU. Parallellerna mellan vad som händer på det globala planet och inom EU är ett tecken i tiden. Storbritannien, ett land som liksom Sverige dragit stora fördelar av EU:s inre marknad och frihandel, folkomröstade förra året för att lämna EU och med största sannolikhet lär de därför också lämna den inre marknaden och EU:s tullunion.

  Framtida handelsrelation med Storbritannien

  Det finns nu en uppgörelse mellan EU och Storbritannien inför det Europeiska rådet den 14 december. Då kan vi nu parallellt gå vidare att diskutera relationen på det handelspolitiska området. För oss är det viktigt att den framtida relationen med Storbritannien blir så bra som det bara är möjligt. Det vilar ett tungt ansvar på britterna själva, för till stor utsträckning kan de påverka hur nära relationen med EU kan bli efter att de lämnat. Men de 27 övriga medlemsländer i EU måste visa en konstruktiv anda för att få till stånd ett avtal, annars kan det finnas risk för ett No Deal scenario. Detta vore det värsta tänkbara inte bara för Sveriges handelsrelationer utan också för de 100 000 svenskar som bor i Storbritannien.

  Brexit visar med all önskvärd tydlighet hur viktig den gemensamma inre marknaden i EU är – och hur svårt det kan bli att handla när varor ska passera gränser, när gods ska klareras i tullar och tariffer ska betalas. För svenska företag som handlar med Storbritannien hade det bästa varit att slippa krånglig administration och tullavgifter. Även om vi idag inte vet exakt hur den framtida relationen kommer att se ut, så kommer det med bli både svårare och dyrare än idag. Detta blir än mer viktigt då Storbritannien under 2016 utgjorde Sveriges sjätte största marknad för varor och den tredje största för tjänster.

  Sedan EU-inträdet har antalet svenska företag på den inre marknaden tredubblats. De utländska direktinvesteringarna i Sverige från EU har fyrdubblats de senaste tio åren. Det är ett starkt vägande skäl till stödet för frihandel och EU-samarbetet i Sverige.

  1995 samma år som Sverige blev medlem i EU bildades även WTO. Om EU gav Sverige en viktig tillgång till den europeiska inre marknaden har WTO bidragit med utvecklingen av globala spelregler, sänkta tullar till länder utanför EU samt ett tvistlösningssystem för att säkra efterlevnaden av avtalen. WTO har också givit fattigare länder möjlighet att ta del av världshandel och bidragit till att millenniemålet om att halvera världens extrema fattigdom uppnåddes. Men WTO måste fungera och utvecklas för att kunna ta nya steg inom exempelvis e-handel och tjänstesektorn.

  Inkluderande tillväxt och svenska modellen vägen framåt

  När USA visar lite intresse för frihandelsavtal och protektionismen ökar, riktar allt fler sitt intresse mot EU. Det är en chans vi måste ta. Därför står vi i Sverige och EU upp för att utveckla det multilaterala samarbetet inom WTO och för fler moderna och progressiva frihandelsavtal mellan EU och andra länder.

  För att mota de krafter som vill stänga dörrar för frihandeln måste fler på ett påtagligt sätt få se kopplingen mellan handel, ekonomisk utveckling och ökad trygghet. Det går inte att ha den ena utan det andra. Det är heller inte acceptabelt att många ska stå för risker och utsatthet medan några få kammar hem vinsterna. Alla som är med och bidrar till en öppen och stark ekonomi, måste få ta del av fördelarna.

  För regeringen och LO är omställning och trygghet avgörande på arbetsmarknaden. Som komplement till politiken krävs stort ansvar hos arbetsmarknadens parter. Denna politik uppmärksammar regeringen genom initiativet Global Deal, som nu också Frankrikes president Emmanuel Macron står bakom.

  Både regeringen och LO vet att lösningen inte är att stänga dörren för världen och sluta handla. Tvärt om behöver vi stärka utrikeshandeln och skapa förutsättningar för fler jobb att växa fram. Det gör vi genom att stärka vår konkurrenskraft via hög omvandlingsförmåga och jämlik fördelning av globaliseringens vinster. Därför är den kommande veckans två händelser i Buenos Aires och i Bryssel avgörande.

  Ann Linde (S)

  EU- och handelsminister

  Karl-Petter Thorwaldsson

  Ordförande LO