Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Chefsförsörjning webb TORS

Chefsförsörjningen kan bli mycket värre

Vi kunde den 17 april läsa i Göteborgs Posten att Göteborg har en chefsomsättning på 19 procent. Det kan bli mycket värre. Tidigare i år gick vi ut med en enkät till våra chefsmedlemmar där 60 procent av cheferna svarade att de funderar på att byta jobb. Anledningen till detta var en obalans mellan krav och resurser, skriver Sonia Koppen, Socialsekreterare och ordförande för Vision Göteborg.
Sonia Koppen, socialsekreterare och ordförande för Vision Göteborg

Även om arbetet som enhetschef många gånger är givande och spännande är de bristande förutsättningarna, inom framförallt stadsdelarna, tydliga. Cheferna är ansvariga för sina medarbetares arbetsmiljö men saknar mandat att påverka verksamhetens mål och de resurser som finns.

Från Vision Göteborgs sida har vi, i de forum där vi möter arbetsgivare och politiker, under flera år lyft vikten av att sätta ett tak för antal medarbetare per chef. Vi ser att verksamheter där cheferna har ansvar för stora medarbetargrupper är de samma som där sjuktalen bland medarbetarna är höga. Det är inte rimligt att stadens chefer och medarbetare inom socialtjänst, skola och äldreomsorg har sämre förutsättningar än de i övriga sektorer. Det är varken hälsosamt eller lönsamt. Luleå kommun har redan tagit steget och infört ett mål om max 25 medarbetare per chef. Nu är det Göteborgs tur.

Förändrad styrning och ledning krävs

Enbart fler chefer inom kontaktyrkena räcker dock inte. Det krävs även en förändrad styrning och ledning. Forskning visar att om vi som medarbetare inte kan påverkar våra förutsättningar och upplever att vi inte får gehör då väljer vi att sluta. Vi kan se att trenden i samhället i stort är att gå mot mer platta organisationer med ökad medarbetarpåverkan. Detta gäller dock inte Göteborgs Stad. I staden ska alla frågor tas "i chefsledet" och vi har tydliga stuprör. Medarbetare och första linjens chefer är långt ifrån de sammanhang där besluten tas och deras påverkansmöjlighet är liten. Detta trots att det är de som är närmast Göteborgarna. De som kan verksamheterna i detalj och känner till behoven och inte sällan både har bra insyn i hur vi kan förbättra vår service utan också i hur vi skulle kunna utveckla vårt arbete. Det är inte lätt att förändra hur vi styr och leder en stad men det krävs om vi vill vända trenden.

Vision Göteborg vill:

Att arbetsgivaren utreder hur de skulle kunna ändra ledningssystemet i staden i syfte att öka chefer och medarbetares inflytande och mandat.

Att arbetsgivaren sätter ett mål om max 25 medarbetare per chef.

Sonia Koppen

socialsekreterare och ordförande för Vision Göteborg

 

 

 

Mest läst