Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

JAJA
Alla partier måste ställa sig frågan; vad skall vi med makten och förtroendet till? På vilket sätt förändras Göteborg med oss vid makten? Den frågan är inte ställd av den nuvarande socialdemokratiska ledningen. Därför är den också dömd att misslyckas på valdagen den 9 september, skriver Jahja Zeqiraj (DEM).

Brist på ledarskap hos S gör att jag lämnar partiet

Det här är början på något nytt i mitt politiska liv. På köksbordet i Haga ligger ett rivet medlemskort för Socialdemokraterna. Jag gick in i en folkrörelse men lämnar nu ett lokalt parti utan visioner och handlingskraft, skriver Jahja Zeqiraj, som i stället kommer att lägga sitt politiska engagemang hos Demokraterna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Även om jag personligen är stolt över min arbetsinsats för det socialdemokratiska partiet och göteborgarna så är det inte värt priset att mot bättre vetande fortsätta delta i det politiska fulspelet. Under drygt åtta år har jag haft det finaste förtroendet det går att få i kommunen, nämligen att leda Fastighetsnämnden och SDN Västra Hisingen. Det har varit en ynnest att få arbeta tillsammans med många av våra duktiga välfärdsarbetare på fastighetskontoret, i stadsdelsförvaltningen samt andra kommunala förvaltningar.

Socialdemokraternas problem återfinns i den nuvarande ledningen för partiet i Göteborg. Ledarskapet har de senaste två åren krackelerat undan för undan och lett till en vardag som präglas av handlingsförlamning och rädsla för att lösa uppgifter som man är satt att göra. Maktkoncentration och oviljan att lyssna på fler röster dominerar partiet i dag. Att sätta större värde på egen makt än både partiets och göteborgarnas bästa har raserat arbetarrörelsen i Göteborg. Röster tystas, medlemsflykten är dramatisk och personer blir utfrysta eller mobbas i solidariteten och jämlikhetens namn. Nu senast försöker ledningen diktera villkoren för den fria kulturen, detta är symptomatiskt. Kulturen måste stå fri. Också från Socialdemokraterna i Göteborg. Jag gick in i en folkrörelse men lämnar nu ett parti där den lokala ledningen blivit inåtvänd utan visioner och handlingskraft. Det är inte så ett jämlikt Göteborg skapas.

Har inga svar

Den nuvarande socialdemokratiska ledningen har helt enkelt inga svar på den nya tidens krav och utmaningar. I stället för att arbeta hårt för fler äldreboenden, bostäder, förskolor, skolor och annan kommunal infrastruktur, handlar det mer om att inte behöva ta ställning. Argument som ”det skulle bli ännu värre om Moderaterna hade makten”, eller att våra samarbetspartier är ”populister” fungerar naturligtvis inte i längden. Det är inte värdigt socialdemokratin att som nu enbart försöka hålla ställningarna fram till valet.

Att sätta större värde på egen makt än både partiets och göteborgarnas bästa har raserat arbetarrörelsen i Göteborg

Ett talande exempel på detta förhållningssätt är hur arbetet i stadshuset ständigt är omgärdat av konflikter. Både inom partiet och i det rödgröna samarbetet. Mycket tid läggs på ickefrågor som inte är prioriterade av flertalet medborgare. Samarbetet med Feministiskt initiativ är upplöst och samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sakta men säkert eroderat alltsedan 2016. Förvaltningar och nämnder har brist på erfarna politiker som vågar ta beslut. Resultatet av beslutsångesten kan vi exempelvis se i den katastrofala hanteringen av Nordstaden, Skeppsbron och Frihamnen där ledningen duckar inför sitt ansvar.

Dömd att misslyckas

Alla partier måste ställa sig frågan; vad skall vi med makten och förtroendet till? På vilket sätt förändras Göteborg med oss vid makten? Den frågan är inte ställd av den nuvarande socialdemokratiska ledningen. Därför är den också dömd att misslyckas på valdagen den 9 september. Personligen har jag kommit till den punkt där jag skäms för partibeteckningen och väljer därför att kanalisera mitt engagemang i en politisk rörelse som handlar om göteborgarnas bästa, snarare än vissa individers väl och ve.

Jag gick in i en folkrörelse men lämnar nu ett parti där den lokala ledningen blivit inåtvänd utan visioner och handlingskraft

Jag går nu vidare i mitt politiska engagemang för att fortsätta arbeta för det jag tror på och brinner för. Att göra livet bättre för alla stadens medborgare oavsett var de bor, arbetar eller studerar. Mitt val faller naturligt på Demokraterna, en ny rörelse som både kan och vill ta tillvara den kraft som finns hos göteborgarna. Jag tror på politiken som en kraft för riktig förändring och möjliggörare för ett bättre vardagsliv för fler. Jag vet efter lång erfarenhet att det behövs en ny politisk re-mobilisering för att lösa göteborgarnas problem inom alla politikområden. För demokratins skull är det viktigt att människor med olika bakgrund och erfarenheter kan åta sig politiska uppdrag. Det vet jag att Demokraterna har som en uttalad målsättning som dessutom snabbt är på väg att infrias.

Tilltron till politikens möjligheter finns som ni förstår kvar. När jag gick med i arbetarrörelsen var det under en tid då många medborgare i tankar och drömmar kunde härbärgera ett levande hopp om en bättre framtid. Det hoppet får inte slockna. Jag lämnar inte i vredesmod, det är ett beslut som har vuxit fram. Det här är början, inte slutet på mitt politiska engagemang. På köksbordet i Haga ligger ett rivet medlemskort. Ett nytt är på väg.

Jahja Zeqiraj (DEM)

ordförande Fastighetsnämnden och SDN Västra Hisingen

 

 

 

Mest läst