Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Allt är inte svart eller vitt

Att tala om fylla och fyllerist vid så låga nivåer som några tiondels promille är inte konstruktivt. Vi måste först definiera vad en sjöfyllerist är, eftersom lagstiftaren inte sakligt kan motivera den nuvarande alkoholgränsen. Den som dock blir stoppad och har en promillehalt på några tiondels promille drabbas de facto hårt. 40-60 dagsböter är det normala, skriver Magnus Starck, ordförande i föreningen Båtfolk.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Dick D. Johansson försvarar i en debattartikel den nya så kallade sjöfyllelagen genom att slå fast att nolltolerans ska gälla vid framförandet av fordon, oavsett om det är till lands eller till sjöss. Punkt slut. Johansson vill alltså frånhända medborgarna att bruka sitt eget omdöme och göra normlöshet till ett nytt idiom för att legitimera lagen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Han ondgör sig därtill över HD:s nyligen förkunnade dom att straffet för sjöfylleri ska vara lägre än för rattfylleri (vid samma promillehalt) eftersom det "… anses föreligga en något mindre fara vid onykterhet till sjöss än i vägtrafik". Låt mig först också slå fast det självklara: Vi har nu en sjöregel och naturligtvis bör man följa lagen. Vår kritik av lagen handlar inte primärt om olika tolkningar av lagstiftarens allmänna värdering eller intentioner som domstolarna skulle ha att vara lojala emot utan mot denna världsunika lag, hur den kommit till och dess konsekvenser.

Låt mig därför besvara de tre frågor som Johansson ställer till oss:

1. Varför ska det råda ett annat förhållande till sjöss [som till lands]?

2. Ge mig ett enda exempel på där en sjöfyllerist har drabbats av "orimliga konsekvenser" efter att ha brutit mot gällande lagstiftning!

3. Varför ska det vara tillåtet att supa och köra båt?

Båtliv är rekreation

Det ska råda ett annat förhållande till sjöss därför att bilkörning inte är samma sak som att framföra en båt (vilket nu också HD slagit fast) – marginalerna är mycket större, hastigheterna lägre, alternativ till båten som färdmedel få (det är ofta svårt att simma över till grannarna för att äta middag), en båt kan behöva flyttas om det blåser upp och så vidare. Båtliv är rekreation och ett andra hem. Den som inte ser skillnad på bil och båt bör varken köra bil eller framföra en båt.

Sedan det vulgära uttrycket fyllerist. Det är och ska naturligtvis inte vara tillåtet att supa och köra båt. Men även i Johanssons värld måste det finnas nyanser mellan svart och vitt. Det har redan med tidigare lagstiftning varit förbjudet att framföra en båt full. Det är bra. Men sedan skiljer vi oss åt. Då Dick alltså menar att man är full vid 0,2 promille, hävdar vi att det är helt felaktigt och än värre; det är att kriminalisera människor utan saklig grund.

Hårda straffkonsekvenser

Professor Jareborg slår i en Riksdagsutredning fast att kriminalisering på nya områden ska ske med stor försiktighet och endast om det finns klara samband mellan det man försöker uppnå och dess straffkonsekvenser. Det tycker vi är en sund inställning. Den nya sjöregeln har kommit till utan saklig grund och saknar klara samband mellan det man söker uppnå och dess straffkonsekvenser, som därtill är extremt hårda.

Det går knappt att ens med god vilja finna några olyckor i tidigare domar som orsakats av förare som haft låga alkoholnivåer i blodet. Den eventuellt ökade risk som det utgör är försumbar jämfört med övriga risker att hantera en båt. Att till exempel kika på GPS:n under snabb färd torde vara rena dödsmaskinen i jämfört med att ha några tiondels promille i blodet. Sådana rationella argument verkar inte existera i Johanssons värld. Tyckandet kommer först.

Det är möjligt att Dick D Johansson tycker det är värdefullt att kriminalisera båtförare i rent uppfostrande syfte. Men det ska ställas mot att de kostnader som denna övervakning ger upphov till och det värde som går förlorat då vi utan saklig grund börjar kriminalisera våra medborgare. Historiska fakta omfattande både biltrafik och båt visar därtill att de som dricker sig fulla struntar i befintlig lag oavsett promillegräns.

40-60 dagsböter

Att tala om fylla och fyllerist vid så låga nivåer som några tiondels promille är inte konstruktivt. Vi måste först definiera vad en sjöfyllerist är, eftersom lagstiftaren inte sakligt kan motivera den nuvarande alkoholgränsen. Den som dock blir stoppad och har en promillehalt på några tiondels promille drabbas de facto hårt. 40-60 dagsböter är det normala.

Att kalla dessa individer fyllerister, är kränkande. Exemplen på orimliga konsekvenser är många och uppenbara för de som bor på sina båtar eller är beroende av båt för att kunna lämna sina hem. Om vi generellt förbjöd personer att lämna sina hem med 0,2 promille i blodet skulle det orimliga bli uppenbart.

Magnus Starck

ordförande

föreningen Båtfolk

Bild - 1
Mest läst