Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 2
Vad Heden behöver är inte bostadshus utan en ordentlig uppstädning och iordningsställande, skriver bland andra Jöran Bellman, arkitekt.

DEBATT: Vad Heden behöver är inte bostadshus

Göteborgs förmåga att arrangera olika typer av idrotts-, kultur- och musikevenemang är en viktig del av stadens varumärke. Med anledning av pågående programarbete och arkitekttävling om Heden vill vi framhålla vikten av att bevara denna unika plats helt utan bostäder, skriver bland andra Jöran Bellman, arkitekt.

Evenemangsområdets centrala läge i staden är i sammanhanget en viktig framgångsfaktor. Och i detta område just runt hörnet från stadens paradgata ligger Heden som en multiarena att användas för olika aktiviteter och evenemang till vardag och till fest.

Om man ställer frågan varför lilla Göteborg kan hävda sig i hård konkurrens med stora världsstäder om attraktiva, krävande evenemang såsom friidrotts-VM eller ungdomsturneringar i handboll och fotboll blir svaret – Heden. Så enkelt är det! Ingen annan stad kan erbjuda en så centralt belägen plats som kan utgöra bas för stora arrangemang.

Ändå är det inte de stora tilldragelserna som betyder mest för göteborgarna. Det är i stället vardagsaktiviteterna. På Heden träffas ungdomar, korplagsgubbar och motionärer av olika slag från alla delar av Göteborg, från tidig morgon till sen kväll. Här suddas sociala gränser ut. Här råder glädjen.

Bygg inga bostäder

Men med jämna mellanrum händer det att platsen hotas av diverse byggprojekt. Förslag på ny lyrisk teater, ett amerikanskt storhotell och bostadsprojekt i mer eller mindre spektakulär form har presenterats genom åren. Och just nu pågår en arkitekttävling om Heden där bostäder ingår i uppgiften.

Enligt tävlingsprogrammet skall två alternativ redovisas med återhållen respektive större exploatering. Stadsarkitekten, som är ordförande i tävlingsjuryn, har uttalat att halva Heden kan bebyggas.

Vi delar inte den uppfattningen. Vi tycker inte att man skall bygga några bostäder alls på Heden. För även ett litet antal bostäder skulle med det hemfridsavstånd som krävs få en negativ inverkan på främst fotbollsverksamheten.

Bostäderna skulle också utgöra ett allvarligt hinder för större, tillfälliga och för evenemangsstaden angelägna evenemang. Nuvarande gatuavgränsning runt Heden är i detta avseende robust med avstånd till kringliggande kvarter som accepteras av de boende.

Andra områden räcker

Men måste vi då inte bygga bostäder på Heden för att vitalisera Avenyn? Svaret är nej – de närmaste åren skall vi bygga ett nytt Halmstad i Frihamnen och Centralenområdet som kommer att rymma bostäder för upp emot 40 000 nya göteborgare och lika många arbetsplatser. Härifrån kommer såväl City som Avenyn att nås inom bekvämt gångavstånd.

I det perspektivet vore det kortsynt att föröda Heden med några hundra lägenheter. Om man tänker ytterligare ett steg (Göteborg 500 år) då stadens folkmängd har ökat till mellan en och två miljoner invånare blir ett bevarande än mer betydelsefullt. Heden i full prakt! Den naturliga festplatsen – ett arv som vi lämnar vidare till kommande generationer. Vad Heden behöver är inte bostadshus utan en ordentlig uppstädning och iordningsställande.

Vårt förslag bygger därför på idén om en stor flexibel öppen yta med en tydlig och stilig trädinramning. Mellan trädomfattningens två skikt ges rum för spontana aktiviteter. Här ryms också en stadspark vars innehåll kan variera medan den yttre strama formen ligger fast. All parkering förläggs till ett garage under bollplanerna. In- och utfart förläggs i en ny permanent läktarbyggnad, som också kan innehålla andra lokaler såsom ett industrimuseum.

Mer träd

Utmed Södra Vägens huvudgångstråk bildar den nya dubbla trädridån en långsträckt lövsal för spontana aktiviteter. Här kan Gothia cup-spelarna och korplagen värma upp och varpagänget ta plats liksom streetbasketungdomarna och baskettjejerna. Själva gång- och cykelstråket förhöjs med inslag av glasade caféer.

Utmed Engelbrektsgatan som förbinder Avenyn med Evenemangsstråket anläggs en stram park med tre häckomgärdade kvarter som har olika innehåll och en blomstergång för vila och rekreation. Mittkvarteret innehåller en svalkande plaskdamm med samma mått som den vid Mariaplan i Kungsladugård. Även här förstärks stråket med nätta café- och restaurangbyggnader insmugna bland träden.

Den nya södervända åskådarläktaren kan mellan matcher och evenemang bli en solig plats för möten. Mot Parkgatan glasas fasaden för att ge ett lätt intryck och för att annonsera verksamheten. Här skulle ett idrottsmuseum kännas som ett naturligt inslag. I övrigt innehåller läktaren kontor, samlingssalar och nya omklädningsrum.

Öppen plats för all framtid

Exercishuset behåller samma verksamhet som idag men kan också samordnas med verksamheten i läktarbyggnaden.

Lantgården, ett minne från förra jubileet, kan innehålla café, ungdoms- och föreningslokaler.

Vi menar att pågående programarbete för Heden måste ges en ny inriktning i linje med Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut att säkerställa Heden som en öppen plats för all framtid.

Jöran Bellman

Arkitekt SAR MSA

Lars Hansson

Samhällsplanerare

Gunnar Werner

Arkitekt SAR MSA

Bild - 1
Mest läst