Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Det behövs fler aktörer som arbetar med skolan när det gäller läsning, inte färre. Och om nuvarande förslag genomförs försvinner den största insatsen av lättläst på området, skriver Ann Katrin Agebäck, direktör för Centrum för Lättläst.

Debatt: Snart ska ungdomarna från Pisa-studien rösta

Den svenska skolan tappar mark och över tid är läsförståelse det område där utvecklingen är allra sämst. Läsförståelse är avgörande för lärande inom andra områden. Därför är det nu viktigt att de nedslående resultaten i Pisa-studien inte förvärras av en politik där lässvaga grupper dessutom prioriteras ner, skriver Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lättläst.

I Lättläst-utredningen som remissbehandlas just nu föreslås att Centrum för lättlästs uppdrag gentemot skolan upphör och att färre av bibliotekens besökare ska prioriteras. Vi menar att det riskerar att göra att läsförståelsen försämras ytterligare.

Sveriges svaga resultat innebär en stor utmaning för våra folkvalda och för hela samhället. Läsförståelse är inte bara en fråga om Sveriges utveckling och konkurrenskraft, det är också en central demokratifråga. Alla människors rätt att kunna ta del av böcker, nyheter och information är viktigt för en fungerande demokrati. Drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning mellan 16 och 65 år har ett uttalat behov av mer lättillgängliga texter och läget är allvarligast i gruppen 16 till 24 år. Därför är det av yttersta vikt att vi arbetar för att ge alla elever en god läsförståelse så att de kan förstå de texter de möter och bli delaktiga i samhället – och rösta i våra val.

Föreslås läggas ner

Centrum för lättläst har under flera år samarbetat med skolor och bibliotek för att ge fler möjlighet att läsa och utveckla sin läsförståelse. Det nära samarbetet har varit avgörande för möjligheterna att få fram litteratur som stegvis kan få människor att ta sig an svårare texter och utvecklas. Den aktuella Lättläst-utredningens förslag innebär försämringar för dem som har lässvårigheter då den föreslår att Centrum för lättlästs uppdrag mot skolan helt ska upphöra, och att fokus enbart ska ligga på de grupper som har allra störst behov. Många unga med funktionsnedsättning finns inom olika skolformer, och de skulle med förslaget bli svåra att nå. Förslaget innebär också att viktiga grupper hamnar utanför, exempelvis personer som är nya i Sverige eller alla de som har svårigheter men ännu inte fått någon diagnos.

Verktyg och metoder

Satsningar på lättläst löser förstås inte den svenska skolans alla utmaningar. Men att skolor och bibliotek får stöd i att utveckla läsförståelse och stimulera läsande i alla grupper som har stora behov är en viktig pusselbit för att förbättra den svenska skolan. Den kunskap och de metoder som utvecklas i detta arbete nära läsarna är något om kommer alla elever till del. Därför är det nödvändigt att rikta insatserna bredare än bara till de med allra störst behov.

Det behövs fler aktörer som arbetar med skolan när det gäller läsning, inte färre. Och om nuvarande förslag genomförs försvinner den största insatsen av lättläst på området.

Låt informationen nå alla

Om mindre än ett år är det val och många av de som svarat i Pisa-studien får rösta för första gången. Demokratiska val bygger på informerade medborgare. Vår uppmaning till politikerna är att inte glömma bort de 13 procent som bara kan ta del av enklare texter. En långsiktig politik som tar sikte på att öka läsförståelsen för alla har goda förutsättningar att bidra både till ett bättre resultat i Pisa och en starkare demokrati.

Ann Katrin Agebäck

direktör Centrum för lättläst

Centrum för lättläst arbetar för alla människors demokratiska rätt till nyheter, litteratur och information.

Bild - 2
Ann Katrin Agebäck, direktör Centrum för lättläst
Mest läst