Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
I Göteborg har vi ett bra utgångsläge för att höja kunskapsresultaten och minska klyftorna mellan olika skolors resultat. Vi har nyfikna elever, dedikerade rektorer, kompetenta och engagerade lärare och inte minst politiker som brinner för skolfrågor, skrivder debattörerna.

Debatt: Så vill vi utveckla skolorna i Göteborg

De problem som Skolinspektionen pekar ut i Göteborg följer en nationell trend den borgerliga regeringen bär ansvar för. Vi tar vårt ansvar genom att sätta fokus på det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet, det pedagogiska ledarskapet och en likvärdig skola, skriver bland andra Robert Hammarstrand (S).

I går kom Skolinspektionen med sin kritik mot skolan i Göteborg. Vi i den rödgröna majoriteten tar kritiken på stort allvar. Positivt är att Skolinspektionen uppmärksammar att en stor del av de åtgärder de efterlyser redan är påbörjade eller är på gång att starta i Göteborg. I vår budget för 2013 lyfter vi utbildningsfrågorna på en rad områden för att utveckla och förstärka skolorna i Göteborg. Det är flera åtgärder som är på gång. Med dessa tar vi steg mot att få en mer likvärdig skola för alla. Utöver detta satsar vi 70 miljoner kronor extra på de skolor som behöver det mest. Vi kan aldrig acceptera att ett barns möjligheter att lyckas i skolan är beroende av att man råkar födas i rätt familj eller att man väljer rätt skola.

Vi tar vårt ansvar genom att sätta fokus på det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet, det pedagogiska ledarskapet och en likvärdig skola. Allt för att mötet mellan lärare och elev ska bli så bra som möjligt. I Göteborg har vi ett bra utgångsläge för att höja kunskapsresultaten och att minska klyftorna mellan olika skolors resultat. Vi har nyfikna elever, dedikerade rektorer, kompetenta och engagerade lärare och inte minst politiker som brinner för skolfrågor.

Får möjlighet att utveckla skolan

I Göteborg har vi valt låta elevernas behov styra hur vi fördelar resurser till skolan, och stadsdelsnämnderna har själva valt att prioritera skolan genom att tillskjuta extra medel. Resurser är viktiga men det finns också annat som har stor betydelse. Därför tar vi fram en modell för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet som ska ge skolans personal möjlighet att utveckla verksamheten samtidigt som politikerna får bättre beslutsunderlag.

Samtidigt behöver stadsdelsnämndernas roll som skolstyrelser stärkas. Vi kommer därför att införa särskilda skolutskott i stadsdelarna. Höga ambitioner när det gäller kvalitetsuppföljning i kombination med att vi vill behålla och utveckla den lokala dialogen med medborgare och rektorer är en viktig anledning till att införa skolutskott. Stadsdelsnämndspolitikerna är närmare befolkningen och verksamheterna vilket ger bättre lokalkännedom och möjlighet till dialog som blir svårt att uppnå i en central skolnämnd.

Avlastar skolornas rektorer

I dag finns större kunskap än tidigare om vad som ger bättre resultat i skolan. Elever i våra skolor ska känna sig trygga med att deras lärare använder sig av de undervisningsmetoder som visat sig ge bäst resultat enligt forskning och beprövad erfarenhet. Lärare ska ges möjlighet att följa utvecklingen inom skolforskningen och kunna omsätta denna kunskap i det dagliga mötet med eleverna.

För att detta ska förverkligas vill vi ge rektorerna bättre förutsättningar att utöva det pedagogiska ledarskapet på skolan bland annat genom att de får stöd och avlastning när det gäller administrativa uppgifter.

Vi satsar också på att ge riktat expertstöd till skolor som är i störst behov av att lyfta resultaten eller vända en vikande trend. Det handlar om att lärarna och skolledningen gemensamt undersöker vilka effekter det man gör har på elevernas lärande. Detta genom att bygga upp en struktur för skolutveckling på dessa skolor där ett bärande element är kollegialt lärande.

Sprids till fler skolor

Det finns redan i dag skolor som arbetar på detta sätt och vi kommer att medverka till att detta arbetssätt sprids till fler skolor. Vi tror därför att en framgångsväg för våra skolor är att kombinera externt expertstöd med kollegial samverkan.

Det är den borgerliga regeringen som bär ansvaret för att utvecklingen i den svenska skolan fortsätter åt fel håll. De problem som Skolinspektionen pekar ut följer en nationell trend men det fråntar inte Göteborg vårt ansvar.

Robert Hammarstrand (S)

biträdande kommunalråd

Ali Moeeni (S)

nominerad till ordförande SDN Angered

Anna Hedman (S)

ordförande SDN Östra Göteborg

Daniel Bernmar (V)

ordförande SDN Örgryte-Härlanda

Anna Sibinska (MP)

ordförande SDN Centrum

Ingrid Andreae (S)

Nominerad till ordförande SDN Majorna-Linné

Yvonne Stolpe (S)

ordförande SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Anette Bernhardsson (S)

ordförande SDN Västra Göteborg

Håkan Persson (S)

ordförande SDN Västra Hisingen

Lena Malm (S)

ordförande SDN Lundby

Tord Karlsson (S)

ordförande Norra Hisingen

Mest läst