Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Arpeggio, vinnande förslag om ny bro över Göta älv.

Debatt: Riv upp förslag om lågbro över älven

Riv upp förslaget om en låg bro i Göteborg. Bygg en hög bro som blir symbol för framtidens Göteborg, skriver Kristina Jonäng (C). 

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västsvenska paketet där den nya Göta älvbron ingår syftar till att lyfta hela regionen. Vi ska skapa en hållbar stadsmiljö lokalt i Göteborg med plats för promenadstråk och cykelvägar, förbättra arbetspendling till och från staden, stärka Västsverige som en industriregion samt att öka regionens internationella konkurrenskraft. Ett viktigt delbeslut är frågan om höjden på Göta älvbron eller Hisingsbron som den numera kallas. 

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västsverige är Nordens största logistikcentrum. Regionen industrialiserades tack vare en entreprenörsanda i närheten av vatten. Framtidens Göteborg kommer att stärkas om man vågar ta tillvara sådana värden i framtiden. Älvstranden och Frihamnen ska utvecklas med havets kvalitéer i fokus. Strandnära bostäder och förbättrad service vid vattnet bygger på att sjöfarten får förutsättningar att utvecklas i Vänern och längs Göta älv.

Ökar möjligheterna att ta emot och skicka iväg gods från exempelvis Karlstad, Otterbäcken, Lidköping och Surte ökar trycket på Göteborg att bli ett tydligare signum för en modern stad nära vattnet. Om kostnaderna för sjöfarten ökar och flaskhalsarna blir fler i Göta älv riskerar sjöfarten att minska sin betydelse medan kapacitetsproblem och miljöproblem ökar på land. Vi har inte råd att riskera Västsveriges framtid med en lågbro, som snävar av Västsveriges livsnerv på sikt. 

En låg bro leder till överklaganden och förseningar som tvingar oss att kortsiktigt laga nuvarande bro med dyra lösningar. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg som ska ta ställning till brohöjd och riksintresset för sjöfart kan komma att slå fast att en låg bro inte får byggas. I stället för att invänta ett sådant besked bör en bättre lösning presenteras, helst en hög bro som kan bli ett signum för en stark industriell och ekonomisk utveckling i hela Västsverige. 

Kristina Jonäng (C) 

ledamot av regionstyrelsen i Västra Götaland 

Bild - 2
Mest läst