Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vindplats Göteborg har blivit ett impopulärt och illa skött prestigeprojekt som riskerar att bli en symbol för dåligt underbyggda beslut och tveksamt skötta processer, skriver debattörerna.

DEBATT: Platsen är olämplig för vindkraft

Att Hake fjord har utpekats som utredningsområde innebär inte per automatik att området är lämpligt för vindkraft, skriver bland andra Sofia Lundberg, Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv.

Det som är märkligt är inte att de borgerliga under processens gång bytt ståndpunkt avseende Vindplats Göteborg utan att S, MP och V inte har gjort det.

Som folkvald politiker har man ett ansvar att inte bara grunda sina beslut på gamla bedömningar, prestige och envishet.

Att Hake fjord har utpekats som utredningsområde innebär inte per automatik att området är lämpligt för vindkraft.

Utredningen om Vindplats Göteborg har hittills kostat 30 miljoner kronor och ändå anser i princip samtliga remissinstanser till Mark- och miljödomstolen att utredningen är undermålig. Både Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning, SGU, har dessutom redan nu tydligt uttryckt att området är direkt olämpligt.

Uttryckt stor tveksamhet

Också bland de kommunala remissinstanser som har yttrat sig till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige råder stor oenighet. Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg har röstat nej, Göteborgs hamn har uttryckt stor tveksamhet och oro över vindkraftsplaceringens inverkan på sjöfarten och hur det gick till i miljö- och klimatnämnden är så märkligt att det redan debatterats och kritiserats flitigt.

Det är anmärkningsvärt att man, trots betydande kritik och oenighet, vill driva projektet vidare och utan att ta eget ansvar överlämnar allt beslutsfattande till Mark- och miljödomstolen.

Vindkraft är en del av framtidens Göteborg, skriver Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V).

Just Vindplats Göteborg har dock blivit ett impopulärt och illa skött prestigeprojekt som riskerar att bli en symbol för dåligt underbyggda beslut och tveksamt skötta processer.

Är detta bilden av det framtida Göteborg vi vill ha?

Nej, är det givna svaret.

Sofia Lundberg

Sven Isberg

Anna Kocken

Sven Simonson

Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv

www.raddagoteborgsskargard.se

Mest läst