Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

För stunden nöjer vi oss med att konstatera att ökningen av bränsleförbrukningen utanför trängselskattestationerna i Stockholm är ett faktum och att människor som bor utanför tullarna sannolikt påverkas av lokala hälsopåverkande emissioner i högre utsträckning än tidigare, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

DEBATT: Biltullarna i Stockholm ger ökad trafik

Fram till 2011 har bränsleleveranserna minskat signifikant till Stockholms stad. Men samtidigt ökar leveranserna radikalt till länets övriga kommuner, skriver Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trängselskatten infördes i Stockholm första halvåret 2006 på prov och permanentades andra halvåret 2007. Samtidigt visar statistik för leveranser av bensin och diesel en märklig ökning i Stockholms län jämfört med resten av riket under perioden 2001 och 2011 (baserat på Statistiska centralbyråns uppgifter).

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Genom att omvandla bränsleleveranserna till normerade personbilskilometer, det vill säga antal körda kilometer, kan vi se hur utfallet skiljer sig mellan Stockholms län och Västra Götalandsregionen.

Från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Göteborgs stad och i Västra Götalandsregionens övriga kommuner (Klicka på Tabell 1 till höger).

Från 2005 till 2011 minskar antal mil i Stockholms stad. Men i Stockholms läns övriga kommuner ökar antal mil kraftigt. Det är ett signifikant trendbrott som inte kan eller har förklarats. Enbart befolkningsökningen räcker inte som förklaring (Klicka på Tabell 2 till höger).

2006 när trängselskatten provades första gången levererades drygt en tredjedel av bränslet i länet till Stockholms stad. Fram till 2011 har bränsleleveranserna minskat signifikant till Stockholms stad. Men samtidigt ökar leveranserna radikalt till länets övriga kommuner. Faktum är att trängselskattens införande inte ens syns som ett hack i kurvan på länsnivå, trots att Stockholms stad helt klart dominerar i länet.

Minskning i Göteborg

Under perioden 2005 till 2011 har resandet minskat med 25 procent, räknat i personbilskilometer, i Göteborgs stad. Motsvarande siffra i Stockholms stad är munus 39 procent. På region- och länsnivå har det minskat med 3,9 procent i Västra Götaland. Motsvarande i Stockholms län visar en ökning med 35 procent.

Totalt verkar det som att bilkörandet i Stockholms läns övriga kommuner ökat efter trängselskattens införande – helt tvärtemot syftet att värna om miljön. När resandet över tullarna minskat ökar trafiken desto mer utanför tullarna. Var kör dessa bilar som inte passerar tullarna? Står de hemma i garaget eller kör de helt enkelt runt om utanför tullarna på resan mellan bostaden i Sollentuna och jobbet i Nacka?

Står de och köar utanför en förskola i Bromma eller rullar de mot Upplandsbro för veckans inköp?

Invånarna i Stockholms län betalar inte bara trängselskatt, de betalar även för mer bränsle än tidigare.

Vill inte spekulera

Vi vill inte spekulera i orsaker till denna ökning utan efterlyser en rejäl genomlysning. För stunden nöjer vi oss med att konstatera att ökningen är ett faktum och människor boende utanför tullarna sannolikt påverkas av lokala hälsopåverkande emissioner i högre utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att Stockholms län i dag har större utmaningar avseende utsläpp av växthusgaser, användning av energi och användning av förnyelsebara bränslen.

Politiska företrädare i Stockholm kommunicerar gärna bilden av den lyckade trängselskatten och de positiva effekterna i innerstaden. Nu har trängselskatt införts i Göteborg och de politiska företrädarna hyser samma stora förhoppningar på en renare och mindre bullrig innerstad. Men, vilka effekter kommer vi att få i Västra Götalandsregionen utanför tullarna och vad kan vi lära från Stockholms län?

Måste undvika samma misstag i väst

Alarmerande är även att utgångsläget för Västra Götalandsregionens övriga kommuner är högre än vad det var för Stockholms län.

Vi efterlyser därför skyndsamt en noggrann och heltäckande analys av trängselskattens påverkan på Stockholms län så att vi om möjligt undviker att upprepa samma misstag i väst.

Theo Papaioannou (VV)

partiledare, Vägvalet

Tom Heyman (VV)

vice partiledare, Vägvalet