Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Våra tre bolag brottas varje dag med den frekvensbrist som Bergvall och Hederström hävdar inte existerar. Det är just denna frekvensbrist som hämmar utvecklingen av radiomediet, skriver debattörerna.

Debatt: Att motverka digitalisering hämmar radions utveckling

Övergången till digitaliserad radio är nödvändig och redan igång runt om i Europa. Det är dags för Sverige att haka på – och öppna upp för radiomediets utveckling, skriver bland andra Cilla Benkö, VD för Sveriges radio.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den samlade radiobranschen anser i likhet med en färsk statlig utredning att det nu är hög tid att inleda en övergång mot digitala radiosändningar med tekniken DAB+. Christer Hederström och Gunnar Bergvall från något kallat Public Servicerådet, vars verksamhet inte har något med Public Serviceföretagen att göra, håller inte med. Låt oss bemöta de argument de framför.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

1. Finansieringen

För det första hävdar de att vi med statens hjälp vill byta ut varenda radiosändare. Det är inte korrekt. Vi betalar idag själva för distribution av våra sändningar. Det kommer vi att göra även vid en övergång till digitala sändningar. Sveriges Radios kostnader för övergångsperiodens parallellsändning av FM och DAB föreslås finansieras via lån hos Riksgälden som ska betalas tillbaka av SR själva när digitaliseringen är genomförd och man får lägre distributionskostnader. Den kommersiella radion kommer även i framtiden att få bekosta sina egna sändningar, även när dessa är digitala.

2. Apparaterna

Bergvall och Hederström påpekar att man som lyssnare kommer att behöva nya radioapparater. Det är sant men knappast dramatiskt. Minns att det inte var särskilt länge sedan vi skiftade från NMT till GSM och bara sju år sedan gick över från analog till digital tv. Redan i dag finns ett stort utbud av DAB-mottagare att välja mellan. I takt med teknikutveckling och ökad efterfrågan kommer priser att pressas och utbudet att bli än större. De billigaste radioapparaterna kostar i dag under 500 kronor.

3. Tekniken

DAB-tekniken är föråldrad hävdar Bergvall och Hederström och menar att det finns modernare, billigare och effektivare system. Denna argumentation påminner om hur vänner av videostandarden Betamax framhärdade i att detta var den bättre tekniken långt efter att VHS etablerats som standard. DAB-tekniken är den teknik som blivit standard och till skillnad från alternativen är den väl beprövad och används redan i såväl Sverige resten av Europa.

4. Omvärlden

DAB har inte alls det genomslag i Europa som påstås, hävdar Bergvall och Hederström. Det är ett märkligt påstående då alla länder som sänder digitalt i marknätet har valt DAB eller DAB+. Vi menar att Sverige bör följa med i den europeiska DAB-övergång vi i dag ser i bland annat Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna och inte minst i Norge där en släckning av FM-nätet är att vänta redan 2017.

5. Frekvensbristen

Våra tre bolag brottas varje dag med den frekvensbrist som Bergvall och Hederström hävdar inte existerar. Det är just denna frekvensbrist som hämmar utvecklingen av radiomediet. FM-nätet är i princip fullt. Detta är inte vår bedömning utan det besked den ansvariga myndigheten Post- och Telestyrelsen givit i ett flertal utredningar. Så länge vi är hänvisade till FM kommer det inte att bli fler radiostationer att lyssna på. Tyvärr.

Det är helt enkelt dags för denna viktiga infrastruktursatsning så att vi kan erbjuda alla svenskar oavsett var man befinner sig i landet ett utbud mångdubbelt större än dagens. Det är dags att digitalisera radion fullt ut.

Cilla Benkö

VD Sveriges radio

Christer Modig

VD MTG Radio

Staffan Rosell

VD SBS Discovery Radio

Mest läst