Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Debatt: Använd sjukgymnasternas kunskaper

Svensk sjukgymnastik är världsledande på många områden men våra kunskaper utnyttjas långt ifrån tillräckligt. Fysioterapi leder till bättre hälsa, förebygger och lindrar sjukdomar och kostar dessutom mindre än hälften av ett läkarbesök, skriver bland andra Gunnevi Sundelin, professor i sjukgymnastik.

I Göteborg samlas under tre dagar, den 2 – 4 oktober, 1 700 sjukgymnaster från hela landet till en vetenskaplig konferens. I fokus är den kunskap som sjukgymnaster besitter och dagarna är sprängfyllda av workshops, utbildningar och föreläsningar. Dock används inte kunskapen effektivt. Ett viktigt område som särskilt belyses under konferensen är de äldres hälsa.

Mycket vittnar om att äldre i dag är övermedicinerade och undertränade. För hälso- och sjukvården som brottas med ökade kostnader borde det finnas incitament att prioritera sjukgymnastik eftersom det klart visats att det minskar behovet av till exempel läkemedel för äldre personer. Vanligaste orsaken till skador hos äldre är fallskador, vilket i sin tur ofta beror på nedsatt balans- och gångförmåga. Fysisk träning förebygger bevisligen fall. Det finns god evidens för att strukturerad fysisk träning inte bara minskar fallrisken utan även förbättrar hälsan i stort. Anpassad träning kan utföras hela livet. Sjukgymnasten, med sin specialistkunskap, har viktig kompetens i det förebyggande arbetet.

Förebyggande träning spar pengar

Svensk sjukgymnastik är världsledande på många områden och sjukgymnastisk forskning har tagit rejäl fart under de senaste 20 åren. Det finns starkt stöd för att den som får professionell vägledning av en sjukgymnast har större chans till bättre funktionstillstånd och en bättre hälsa än den som inte får det. Anledningen är, helt enkelt, att sjukgymnaster är skolade att såväl träna människor med funktionshinder som att träna för att förbygga skador och ohälsa. Sjukgymnaster har även ett synsätt som tar till vara och underlättar individens förmåga till fysisk aktivitet.

Samhället kan således spara pengar om personer med funktionshinder i högre utsträckning erbjuds förebyggande fysioterapi och träning i stället för att invänta kostnadskrävande behandlingar. Lågt räknat handlar vart tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse- och stödjeorganen. Om dessa patienter besöker en sjukgymnast direkt, vilket är möjligt då det är remissfritt i hela landet, frigörs resurser. Ett besök hos sjukgymnast kostar mindre än hälften av ett besök hos en allmänläkare. Sammantaget handlar det om en miljard kronor årligen som kan frigöras. Rätt vård och behandling minskar lidande hos personer med smärta, och/eller funktionshinder. Det är en kostnad som är svår att räkna i kronor och ören, men det är ingen överdrift att påstå att det finns mycket pengar att spara med rätt behandling.

Lindrar och botar

Det finns dessutom evidensbaserad kunskap och vetenskapligt stöd för att fysioterapi kan förebygga, lindra och i vissa fall bota många stora folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, astma, KOL och artros. Fysioterapi kan således bidra till en bättre hälsa i befolkningen och spara samhällets resurser. Varför görs det då inte?! Varför tas då inte de politiska beslut som krävs? Varför organiseras inte hälso- och sjukvården på ett sätt som möjliggör att kunskapen tas tillvara? Behandling med god effekt undanhålls många funktionshindrade, vilket kostar mycket och skapar onödigt lidande.

En samlad sjukgymnastisk forskarkår går nu samman och uppmanar politiker och beslutsfattare att ta tillvara den omfattande kunskap och erfarenhet som finns!

Stefan Jutterdal, ordförande, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Gunnevi Sundelin, professor i sjukgymnastik/fysioterapi, Umeå universitet

Roland Thomeé, professor i sjukgymnastik, Göteborgs universitet

Christina H. Opava, professor i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Karin Harms-Ringdahl, professor i sjukgymnastik/fysioterapi Karolinska Institutet

Jane Carlsson, professor i sjukgymnastik, Göteborgs universitet

Birgitta Öberg, professor i sjukgymnastik, Linköpings universitet

Eva Denison, adjungerad professor i sjukgymnastik, Mälardalens högskola

Charlotte Häger, professor i sjukgymnastik, Umeå Universitet

Agneta Ståhle, professor i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Lotta Widén Holmqvist, professor i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Elisabeth Olsson, professor i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik, Mälardalens högskola

Lars Nyberg, professor i sjukgymnastik, Luleå tekniska universitet

Karin C. Ringsberg, professor i folkhälsovetenskap, Nordic School of Public Health, Göteborg

Lillemor Lundin Olsson, professor i sjukgymnastik, Umeå universitet

Mest läst