Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Debatt 17/12 Sverige måste sätta stopp för tvångsäktenskapen

  Det är en skam för Sverige att inte lagstifta mot tvångsäktenskap. Brister i utlänningslagen gör att familjer kan fortsätta att förtrycka och förhindra, framför allt unga flickor, men även pojkar, att själva bestämma över sina liv, skriver Maria Hagberg och Solyeman Ghasemiani.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Följande kan man läsa i utlännings-lagen och det får oerhörda, oftast negativa, konsekvenser för barns och kvinnors rättigheter: Personer som bor i Sverige (medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd) och som har sin härkomst i länder där arrangerade äktenskap är en levande sed, får praktisera denna sed om han eller hon gifter sig med en person som också har denna tradition i sin härkomst. Villkoret är att den senare inte bor i Sverige. Detta är reglerat i Utlänningslagen som uppställer villkor för att få uppehållstillstånd för personer som inte är bosatta i Sverige. (Utlänningslagen (1989:529))
  Mordet på Fadime Sahindal utlöste panik hos regeringen över en då ouppmärksammad fråga, våld och hot i "hederns namn". Fadime Sahindal mördades av sin pappa för att hon enligt familjen förälskat sig i "fel" pojkvän och vanhedrat familjen. Trots att pojkvännen tragiskt förolyckades i en bilolycka kvarstod det faktum att Fadime skulle straffas för normbrottet mot hedern i familjen. Det slutade med dödlig utgång för hennes del.
  Länsstyrelsen fördelar de så kallade Mona Sahlinpengarna, som är avsatta för att motverka "hedersrelaterat" våld. I flera år har man öst in miljoner kronor i olika projekt. En hel del har gått till frivilligsektorn, med varierande resultat och utvärderingsmöjligheter, andra har gått till myndigheter och offentliga inrättningar.
  Stort mörkertal
  Varje år räknar man med att hundratals unga flickor, men även pojkar, dock ett mindre antal, i Sverige behöver hjälp på olika sätt. Mörkertalet är stort, enligt Kickis Åhre Älgamo på rikskriminalen. Åtskilliga är de unga människor som aldrig vågar, eller tror sig kunna, söka hjälp för rätten att själva få välja och utforma sina liv. Varje vår "försvinner" ett antal unga flickor till tvångsäktenskap i forna hemländer. Även inom vissa släkter och familjer som bott här i generationer förekommer tvångsäktenskap. Tvångsäktenskap, som vi hellre betecknar dessa speciella arrangerade äktenskapen som, eller hot om sådant, hör till det hedersrelaterade våldet.
  Trots detta klassas inte tvångsäktenskap eller hot om sådant som ett brott. Det är inte svårt att sätta likhetstecken mellan tvångsäktenskap och legaliserad våldtäkt. Det är den beskrivning ungdomarna som utsatts lämnar.
  Vi kan ge flera exempel på hur förtrycket ser ut: mord, mordhot, mordförsök, trakasserier, kontroll, misshandel, tvångsmedel för att bryta relation med pojk- eller flickvän och så vidare. Ofta är anledningen att den tilltänkta har fel etnicitet eller religiös tillhörighet, enligt familjen.
  En skam
  Förutom könsförtryck andas detta rasism. Det är en skam för Sverige att uppmuntra och inte lagstifta mot dessa arrangemang. Brister i utlänningslagen enligt ovan, och brister i socialtjänstlagen, möjliggör att familjer fortsätter att förtrycka och förhindra, framför allt unga flickor, men även pojkar, att själva bestämma över sina liv.
  Exempelvis försvåras ofta den unges försök till frigörelse genom byråkratiska regelsystem eller ett starkt föräldrafokus inom socialtjänsten. Flickan som vill bestämma själv vem hon ska tillbringa resten av sitt liv med, flickan som blir inlåst i föräldrahemmet för sitt motstånd mot traditionerna, pojken som kontinuerligt misshandlas på grund av sin homosexualitet, hör till raden av återkommande fall.
  Kontrollera mödomshinna
  Varje år söker sig ett antal flickor till sjukvården för att kontrollera eller operera sin mödomshinna. Detta för att föräldrar trycker på eller att de är livrädda för att inte "duga" eller kunna uppvisa sin oskuld på bröllopsnatten. Detta trots att endast 30 procent av flickorna på sin 18-årsdag har mödomshinnan i behåll (uppgifter från ungdomsmottagningar), oavsett om de haft samlag eller ej.
  Det räcker ofta med enbart ryktesspridning om att oskulden skulle vara gången för att utsätta den unga för livsfara. Inom vissa familjesystem kan även direkta bestraffningsåtgärder yttra sig som blodshämnd genom att den unga flickan rövas bort och våldtas. Då är familjens heder skändad och hon stöts ut.
  Den unga människan, oftast flickan, tvingas till äktenskap med en, inte sällan främmande person, med släktband eller ekonomiska företräden. Det viktigaste är att den personen tillhör samma klan, har "rätt" familjetillhörighet eller har samma religiösa tillhörighet.
  Slavhandel
  Ett människovärdigt samhälle skall motverka denna legaliserade slavhandels existens. Skarpa röster höjs mot könsslavhandel i form av trafficking. Här handlar det om livegenskap under betydligt längre tid om det vill sig illa. Det är brister i lagstiftningen avseende arrangerade äktenskap som möjliggör att dessa brott mot mänskliga rättigheter, barns och kvinnors rättigheter, får fortgå.
  Det är inte ovanligt att de unga människorna berättar att de redan som spädbarn lovats bort till äktenskap. En del berättar om äktenskapsritualer som förrättats utomlands och att man sedan gift sig officiellt här, när man fyllt 18 år, enligt svensk lagstiftning.
  Homosexuella är särskilt utsatta då de tvingas till äktenskap med motsatta könet, både emot sin vilja och mot sin sexuella läggning.
  Vi uppmanar beslutsfattarna att göra en ordentlig översyn av lagstiftningen vad gäller arrangerade äktenskap och anpassa den till FN:s konventioner om kvinnors och barns rättigheter. Det är också en demokratisk rättighet att själv få bestämma över sitt liv.
  Sker ingen förändring både vad gäller lagstiftning och attitydförändring kan regeringen avsätta pengar i all evighet utan att vi kan sätta stopp för hedersrelaterat våld.

  Maria Hagberg
  styrelseledamot, Feministiskt initiativ
  Solyeman Ghasemiani
  ordf , Barnen först