Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

De rödgröna duckar i ambulansfrågan

Det går att ta ett samlat grepp, uppnå samordningsvinster och därmed skapa en bättre fungerande ambulanssjukvård. Något också bland annat Socialstyrelsen efterlyst, skriver Martin Andreasson (M).

Att det behöver ske förändringar för att förbättra ambulansverksamhetens samordning borde vara självklart för alla som har följt frågan – senast den 22 februari presenterade Socialstyrelsen en kritisk granskning av ambulansjukvården i Göteborgsområdet. Vi moderater har länge drivit på i frågan och bland annat föreslagit mer resurser, 150 miljoner kronor i budgetförslaget för 2011, till ambulans- och akutverksamheten.

Med anledning av situationen tillsatte också hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen för ungefär ett år sedan, i politisk enighet, en utredning kring den prehospitala akutsjukvården. Utredningens förslag presenterades i en första version i december 2010 som sedan gick ut på remiss till sjukhusförvaltningarna. I det ursprungliga förslaget hade flera moderata förslag tagits upp, bland annat mål för hur snabbt ambulansen ska komma vid prio 1 larm och att en regiongemensam medicinsk ledningsfunktion ska inrättas. Men när förslaget kom tillbaka var det avlövat flera viktiga komponenter och handlade inte längre om regiongemensam ledning utan nu bara om "samordning". Detta eftersom sjukhusförvaltningarna ställt sig negativa till att bli fråntagna vissa ansvarsområden.

Ur sjukhusförvaltningarnas perspektiv innebär flytten av ansvarsområdena att man tappar viss kontroll över ambulansverksamheten och att man är negativ är därför delvis förståeligt. Men ur ett regiongemensamt perspektiv innebär det i stället positiva fördelar att man kan ta ett samlat grepp, uppnå samordningsvinster och därmed skapa en bättre fungerande ambulans. Något också bland annat Socialstyrelsen efterlyst. Därför föreslog moderaterna på hälso- och sjukvårdsutskottets möte den 23 februari, och fick stöd av de övriga allianspartierna, att det ursprungliga förslaget skulle antas. Men vi blev nedröstade av den rödgröna ledningen.

Att den rödgröna ledningen inte tar krafttag i frågan, trots att förslaget finns färdigt, är symptomatiskt. De rödgröna ser visserligen problemen, men vågar inte ta de nödvändiga besluten för att lösa dem. I stället duckar man och är bara beredd att gå halvvägs. Vilket är positivt, men knappast räcker för att lösa problemen.

Nu ska förslaget upp i regionstyrelsen och de rödgröna har en chans att ändra sig. Frågan är om man är beredda att våga ta strid för en bättre ambulanssjukvård. Eller duckar och hoppas på det bästa.

Martin Andreasson (M)

ledamot i regionens hälso- och sjukvårdsutskott

Mest läst