Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

De rödgröna bromsar industrin i regionen

Västsverige ska öka konkurrenskraften och påskynda nödvändiga satsningar i Sveriges viktigaste industriregion, i stället för att hämma utvecklingen, skriver Alliansen i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På måndag och tisdag debatterar Västra Götalands regionfullmäktige budgeten för 2014 där bland annat vården och den industriella utvecklingen ingår.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Nu har S, V och MP styrt Västra Götalandsregionen i nästan tre år. När det gäller att hålla i hop regionen och öka konkurrenskraften finns flera exempel på inbromsning, snarare än industriell utvecklingsförmåga. Tidigare på denna debattsida har vi redovisat hur de rödgröna blockerar en nödvändig satsning på E20. Denna fråga håller nu på att få en positiv lösning, trots och inte tack vare, regionens S-styre. Aktiva kommuner och ett starkt näringsliv driver på för en fyrfältsväg.

Vi förstår att det är Miljöpartiet som har svårt för tanken på en framkomlig väg för gods som dagligen trafikerar E20 från Mellansverige ner mot Göteborgs hamn. Den defensiva inställningen till E20 som vi fått beskåda vittnar om en oförståelse för industrins behov. Det senaste beskedet från S, V och MP är att avsiktsförklaringen om E20 inte ska behandlas i regionfullmäktige. Vi hoppas att det beskedet inte är ytterligare ett försök att bromsa en utbyggnad av E20.

Strategi saknas för mötesindustrin

Tyvärr finns det fler exempel än E20 där det rödgröna styret motarbetar industriell utveckling. Det gäller inställningen till mötesindustrin och därmed hela turistnäringen. För några månader sedan höll regionstyrelsen i Västra Götaland ett gemensamt seminarium med mötesindustrin i Västsverige. Nu väntar dessa aktörer på att regionstyrelsen ska anta en strategi för en växande del av besöksnäringen. Men strategin har inte synts till.

Vi misstänker att S, V och MP inte är överens om inställningen till flygresor och därför presenteras inget förslag. Vi som representerar M, FP, C och KD är allvarligt bekymrade över den passiva inställningen till turistnäringen vilket riskerar att dämpa intäkterna för näringen och ytterst slå tillbaka mot hela Västsveriges konkurrenskraft. Anser S, V och MP att politiska låsningar kring ett visst transportslag ska äventyra sådana möjligheter till tillväxt och nya jobb? Vi undrar också varför dessa partier vill vänta med besked om Karlsborgsbanan till efter valet 2014? Vi anser att besked om infrastruktur, såväl vägar och järnvägar, ska komma nu och inte skjutas på framtiden.

Öka Västtrafiks intäkter

Nästa vecka ska Västra Götalandsregionen anta en budget för 2014 där vi hoppas att industriell utveckling står i fokus. Utöver viktiga satsningar på sjukvård ser vi fram emot kloka beslut om kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är mycket förvånade över förslaget från de rödgröna om att sätta tak för Västtrafiks möjligheter att få intäkter. Kollektivtrafiken behöver fler intäktskällor, inte färre.

En bra kollektivtrafik handlar om konkurrenskraft. Med en väl utbyggd kollektivtrafik kan fler människor resa smidigt till jobbet, vilket ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Men S, V och MP håller fast vid en inriktning som riskerar att försämra kollektivtrafiken. Redan i dag lägger de ner flera landsbygdslinjer.

Västra Götalandsregionen arbetar brett för att underlätta industriell utveckling de kommande åren. Fortsatt fokus på fordonsindustrin är ett sätt, satsningar på Life Science är en annan hörnsten i det tillväxtarbete som bedrivs. Ett tredje ben är livsmedelssektorn och den angränsande råvaruproduktionen. Mixen av att stoppa nya råvaror i en mogen exportindustri kan bli Västsveriges triumfkort. Få regioner i världen har exempelvis en sådan omfattande kemiindustri som finns här. Mot den bakgrunden är det viktigt att både ha en öppenhet för lokal småföretagaranda och en öppenhet mot omvärlden för att öka handel och export.

Satsa på export

Den senaste tiden har vi hört MP-företrädare framföra att export står i motsats till lokal produktion. Inget kan vara mer fel. Framgångsrika småföretag i Västsverige som vill växa ska veta att det finns stöd att få när export blir aktuellt. Västsverige är en av världens mest exportberoende regioner och våra industrier är inte betjänta av att bli hämmade. Samma öppenhet ska gälla för nya branscher och nya företag. Det handlar om att stimulera en industriell utveckling.

Kristina Jonäng (C)

Gunilla Levén (M)

Rosie Rothstein (FP)

Anders Fasth (KD)

samtliga ledamöter i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland

Mest läst