Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

De bor i garaget efter politikernas avslag

Med ålderns rätt bestämde sig Ulla och Hans Ambjörnsson för att bygga ett enplanshus på sin mark i Älvängen. Politikerna gav tummen upp – men ändrade sig med hänvisning till höga bullernivåer från områdets crossbana. Nu bor paret i garaget i väntan på ett rättsligt avgörande.

– Det känns faktiskt som att de har något emot oss, suckar Ulla Ambjörnsson.

Ända sedan tidigt 90-tal har hon och maken Hans drivit sin mekaniska verkstad på den stora jordbrukstomten utanför Älvängen. I över 20 år bodde de också i det gamla boningshuset som står alldeles bredvid verkstaden.

Det var när Ulla Ambjörnsson drabbats av sjukdom som de bestämde sig för att bygga ett enplanshus på sin mark, något hundratal meter bort från det befintliga huset. Själva tyckte de läget var perfekt eftersom det nya husets placering var mer skyddad i förhållande till Älvängens motocrossbana.

– Det är en bergknalle emellan så det mullrar mycket mindre där än vad det gör vid det gamla huset, säger Hans Ambjörnsson.

Familjen Ambjörnsson lät göra en egen bullermätning under tiden som aktivitet pågick på banan, en mätning som visade att nivåerna låg under gränsvärdena. Men eftersom den inte uppfyller kraven på hur en bullerutredning ska göras ville bygglovsarkitekterna säga nej, på grund av närheten till crossbanan.

Att paret redan bott i 20 år i ett annat hus på nästan samma ställe spelar ingen roll, eftersom varje ny ansökan måste prövas individuellt.

Men det är politikerna som har sista ordet och de tyckte annorlunda när ärendet togs upp i augusti. Den borgerliga oppositionen och en ledamot från Aledemokraterna drev igenom att frågan skulle behandlas igen – "med utgångspunkten att bygglov ska beviljas".

Ulla och Hans sålde sitt gamla hus, men fick en riktig kalldusch när ärendet togs upp igen i december. Då hade Aledemokraterna ändrat åsikt och en oenig nämnd sa nu slutligt nej till bygglovet.

Jan Pressfeldt, partiets ledare, förklarar omsvängningen med att han personligen inte närvarade på det första sammanträdet – det var en ersättare som tjänstgjorde.

Partiledaren tycker att ärendet i grunden är solklart:

– Den enda bullerutredning som finns visar att det är för höga bullernivåer. Då får vi inte enligt plan- och bygglagen ge bygglov. Ambjörnssons fick chansen att presentera en egen utredning men det gjorde de inte, säger Jan Pressfeldt.

Nu har Ulla och Hans Ambjörnsson överklagat till länsstyrelsen. I väntan på beslut där bor de i garaget, i en nyinköpt husbil. Oppositionspolitikern Tyrone Hansson från de borgerligas samarbetsparti Framtid i Ale hoppas att rättstvisten slutar med att paret Ambjörnsson får rätt.

– De har redan bott på samma plats i 20 år och de vet precis vilka förutsättningar som gäller. Jag tycker absolut att de borde ha fått ett bygglov. Nu hamnar de i kläm i stället, säger han.

En teoretisk bullerutredning som gjordes för några år sedan om crossbanan i Älvängen visar att relativt stora områden runt banan kan bli bullerstörda, inklusive det området där paret Ambjörnsson vill bygga sitt hus.

Det är just en sådan utredning som Ale kommun har krävt av paret Ambjörnsson. En bullermätning som visar de verkliga värdena vid en viss tidpunkt anses inte tillräckligt. Kommunen pekar på risken att en framtida ägare skulle kunna kräva att crossbanan stängs med hänvisning till ljudstörningen.

Mest läst