Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Dammar för renare vatten

Små dammar ska göra vattnet i Rådasjön renare och bilda en ny park i Mölnlycke centrum.

Dagvattenparken har flera syften, varav huvudsyftet är att förbättra kvaliteten på vattnet i Rådasjön. Den sjö som är Mölndals vattentäkt och fungerar som reservtäkt för Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I dag när det regnar i Mölnlycke rinner vatten från exempelvis vägar ned i Mölndalsån och sedan ut i Rådasjön. Med det följer föroreningar som påverkar vattenkvaliteten. Tanken är att samla dagvattnet i dammar och rena det innan det rinner vidare.

– Våtmarker och dagvattendammar kan vara ett effektivt sätt att rena vattnet utan att behöva bygga ett reningsverk. När det byggs nytt i dag måste man ta hand om dagvattnet i området, men så var det inte för 10-20 år sedan. Vi tittar nu på möjligheter att ta hand om det vi kan så bra som möjligt, säger Härrydas va-chef Thord Lundin.

Vattnet i en damm renas dels genom sedimentering, dels genom upptag från växter. En del föroreningar sjunker alltså till botten där de samlas. Dammen måste sedan muddras med 10–30 års intervall.

– Växter kan också ta upp kväve och fosfor, men då måste man skörda med jämna mellanrum så att inte föroreningarna i sig bryter ned växtligheten, säger Thord Lundin.

Enligt Mats Andréasson, marknadschef för vatten på teknikkonsultföretaget Sweco kan dammarna även fungera som en säkerhetsventil vid exempelvis ett oljeutsläpp då man snabbt måste pumpa undan förorenat vatten. Vid översvämningar i Mölndalsån ska också vatten kunna ledas bort.

Förslaget är att anlägga fyra dammar längs med Mölndalsån och Rådasjön och kring dessa skapa en park med gångstigar och broar.

– Det estetiska är viktigt för det här är Mölnlyckes entré till centrum. Människor gillar vattenspeglar och det är viktigt att lyfta fram gröna ytor som försvunnit i stadsbebyggelsen, säger Mats Andréasson.

Kostnaden för dagvattenparken beräknas till tio miljoner kronor och finns med i Härryda kommuns investeringsplan. Men det kan ta ett par år innan de blir verklighet då miljödomstolen först måste ge tillstånd för vattenverksamhet.