Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Dags reformera a-kassan

Det är dags att reformera arbetslöshetsförsäkringen i grunden. Därför föreslår vi en allmän obligatorisk a-kassa som ska samordnas med dagens sjukförsäkring i en gemensam omställningsförsäkring, skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Professor Lars Calmfors har vid flera tillfällen på senare tid påpekat att den förändring som genomförts med differentierade avgifter till a-kassan beroende på arbetslöshet inte fungerar.

Almegas förbund sluter sammanlagt 120 kollektivavtal för 60 olika branscher. Allt från kunskapsintensiva till serviceintensiva branscher. Allt från konjunkturberoende branscher till konjunkturokänsliga. Vi har medlemsföretag som anställer medarbetare med en yrkestillhörighet med hög risk för arbetslöshet medan andra grupper har betydligt lägre risk.

I våra förhandlingar om löneutrymmen upplever vi aldrig att våra motparter tar hänsyn till att risken för arbetslöshet är så hög att löneutrymmet i denna bransch ska vara lägre än de samordnade krav som fastställs på arbetstagarsidan. Det är en helt annan mekanism som styr lönebildningen än teoretiska resonemang utifrån en forskningslogik.

Vi menar att lönebildningen ska ske i företagen – det är företagets förutsättningar som ska styra lönebildningen. Inte heller då fungerar en modell där centrala avtal anses kunna påverka arbetslösheten och därmed avgifterna till a-kassan.

Vi ser att affärsidéer och kompetens rör sig horisontellt – inte främst i branschvisa stuprör. Nya branscher uppkommer i anslutning till befintliga. Såväl dagens som framtidens medarbetare kommer att röra sig mellan allt fler yrken och branscher samt mellan att vara anställd och vara uppdragstagare. Det ställer ett helt annat krav på framtida socialförsäkringslösningar.

Almega menar, med instämmande av flera tongivande förbund inom Svenskt Näringsliv, att det är dags att reformera arbetslöshetsförsäkringen i grunden. Den ska liksom sjukförsäkringen vara en del av samhällets skyddsnät. Därför föreslår vi en allmän obligatorisk a-kassa som ska samordnas med dagens sjukförsäkring i en gemensam omställningsförsäkring. I och med detta så måste även en harmonisering ske av ersättningsnivåerna i dagens försäkringar för de yrkesverksamma. Det innebär även att det inte går att ha differentierade avgifter – lika lite som vi skulle uppleva det naturligt med differentierade avgifter i sjukförsäkringen beroende på livsstil. Visst kan individen på marginalen förebygga såväl sjukdom som arbetslöshet. Men i normalfallet är det i bägge fallen ett utanförskap man drabbas av utan kunna påverka orsaken.

En omställningsförsäkring ställer frågan vad du kan i stället för vilka problem du har. Fokus på arbetsförmåga och vägen tillbaka till arbete snarare än i första hand diagnos och villkor för ersättning. En viktig del är därför att snabbt sätta in de åtgärder som krävs för att åter komma i arbete. Det kan vara fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning, jobbcoachning eller matchning, allt utfört av kvalificerade leverantörer. Dessa åtgärder är viktigare för en politik som präglas av arbetslinjen än differentierade avgifter till a-kassan.

En arbetsmarknad med större rörlighet förutsätter en omställningsförsäkring som omfattar alla. Med en ersättningsnivå som ger incitament till arbete och en omställningslösning som premierar aktivitet framför passivitet.

Ulf Lindberg

näringspolitisk chef Almega

Bild - 1
Mest läst