Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Dags att sluta med elchocker

Det har med all önskvärd tydlighet framkommit att behandling med elchocker kan ge såväl minnesstörningar som kognitiva problem av bestående natur. Det är nu hög tid att omedelbart stoppa denna behandlingsform, skriver Ulf Carlsson RSMH-Livet.

Patienter som står i begrepp att genomgå ECT-behandling har undanhållits dessa fakta. Fakta som är nödvändiga för att, tillsammans med de eventuella fördelar ECT kan ge, sakligt kunna ta ställning till en behandling.

Antalet behandlingar med ECT har ökat i sådan omfattning att det förefaller troligt att de stränga diagnoskriterier, som man tidigare ansett vara av nöden för att göra sådan behandling försvarbar vid främst djup depression, nu i praktiken övergivits. Detta trots att skadeverkningar ingenstans rapporterats och utvärderats. Den psykiatriska sjukvården måste därmed haft svårt att avgöra om utvidgningen av kriterierna varit försvarbara med avseende på biverkningarna. Att forskning utomlands visat att ECT kan ge minnesstörningar och att framträdande representanter för behandlingsformen visat sig känna till denna forskning,som man också vidarebefordrat till behandlande läkare, står dock utom allt rimligt tvivel. Psykiatrins agerande är därför i högsta grad oansvarigt!

Ingen orimlig begäran

Socialstyrelsen och Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (SBU) har nyligen gått ut till psykiatrin och krävt ökad evidens för de behandlingsformer som SBU inte anser vara i tillräckligt hög grad utvärderade, innan de åter kan tas i bruk. Detta har fått till följd att somliga behandlingsformer, som patienterna själva efterfrågar som alternativ, uteslutits ur arsenalen. Detta har skett utan att man rimligen kunnat misstänka dessa metoders skadlighet, utan enbart på grundval av förmodad ineffektivitet.

Det är därför ingen orimlig begäran att ECT, som uppenbarligen kan ge skador på såväl minne som kognition, i konsekvensens likväl som i medmänsklighetens namn, stoppas av Socialstyrelsen med omedelbar verkan! Undantag borde endast få ske under kontrollerade former, med efterföljande anmälningsplikt.

Synnerligen anmärkningsvärt

Genom Uppdrag granskning och Debatt i SVT har svenska folket även fått klart för sig att om en psykiatripatient – under vissa förhållanden – inte anser sig vilja ha en viss typ av behandling, så måste hon göra mer eller mindre våldsamt motstånd! Patientens verbala önskan tas det ingen hänsyn till! Detta är ett synnerligen anmärkningsvärt sätt att bedriva sjukvård på och det indikerar att psykiatri handlar lika mycket om att utöva makt över människor som att vårda dem.

Psykiatrins långa historia av mer eller mindre våldsamma och fysiskt skadliga behandlingsmetoder måste någon gång få ett slut!

Ulf Carlsson

intressepolitiskt ansvarig RSMH Livet i Göteborg och Västra Götaland

Bild - 1
Mest läst