Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Dags att införa en samvetsklausul

Det är hög tid att Europakonventionens stadgar efterlevs även i vårt land och att sjukvårdspersonalens samvetsfrihet skyddas genom en samvetsklausul, skriver Annelie Enochson (KD) med flera.

I Sverige infördes full religionsfrihet först 1952. Samma år undertecknade Sverige Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. När Sverige gick med i EU 1995 blev Europakonventionen, vilken bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 och som garanterar religions-, yttrande- och samvetsfrihet, svensk lag. Vi vill här lyfta fram samvetsfriheten, som innebär att var och en har rätt att agera i enlighet med sin religiösa, etiska eller politiska uppfattning och att ingen skall kunna tvingas att utföra handlingar som står i strid med den egna övertygelsen.

Frågan om samvetsfrihet är särskilt aktuell inom sjukvården, eftersom etiska ställningstagande här får högst praktiska konsekvenser. I flera länder har man därför infört en så kallad samvetsklausul inom vården, vars syfte är att värna vårdpersonalens samvetsfrihet. Konkret innebär detta en rätt att vägra medverka vid vissa kirurgiska ingrepp och behandlingar som står i strid med den egna etiska övertygelsen. Detta kan gälla allt från abort till plågsamma djurförsök, transplantationer av djurorgan till människor eller könsbytesoperationer. I vårt land finns ingen sådan samvetsklausul inom vården, vilket innebär att vårdpersonal kan tvingas medverka i alla behandlingar som sanktionerats av lagstiftaren.

Tvetydiga regelverk

I en avhandling från 2007 presenterade gynekologen Meta Lindström resultatet att bland mer än 500 gynekologer och barnmorskor ansåg en majoritet att det borde finnas en möjlighet att av samvetsskäl slippa medverka vid aborter. Men gällande regelverk utgår i stället från att sådana personer bör söka sig till andra yrken.

Samma tvetydiga regelverk finns även inom den medicinska utbildningen. Samvetsklausulutredningen avfärdade förslaget om en samvetsklausul inom utbildningsväsendet. Men samtidigt förordade man att studenterna skulle ges rätt att begära dispens från regeln att medverka i etiskt kontroversiella utbildningsmoment.

Frågan är hur vi i vårt land ska tillämpa Europakonventionen, som sedan länge är en del av svensk lagstiftning. Det är därför hög tid att Europakonventionens stadganden implementeras även i vårt land och att sjukvårdspersonalens samvetsfrihet skyddas och respekteras.

Annelie Enochson (KD)

riksdagsledamot

Yvonne Maria Werner

professor i historia vid Lunds universitet

Eva Johnsson (KD)

riksdagsledamot

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Mest läst