Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Allt fler svenskar spelar i dag på onlinespelbolag licensierade i andra EU-länder. Det är dags att låta dessa bolag verka på den svenska marknaden. En omreglering skulle öka myndigheternas kontroll av marknaden och konsumentskyddet stärkas, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Dags att häva spelmonopolet

Det svenska spelmonopolet i sin nuvarande form fungerar illa. Det är dags att även spelbolag etablerade inom EU/EES får verka i Sverige, skriver Branschförenigen för Onlinespel.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trots att allt fler konsumenter spelar på onlinespelbolag som är licensierade i andra EU länder har den svenska spellagstiftningen som infördes 1994, långt före Internets intåg, inte uppdaterats. Från regeringens sida är det tyst, trots att en rad händelser den senaste tiden borde ha lett till reaktioner.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

l I dag råder näst intill konsensus i riksdagen om att det är dags att övergå till ett licenssystem för onlinespel i Sverige. Endast Vänsterpartiet vill behålla monopolet i sin nuvarande form.

l I juni i år publicerade Riksrevisionen (RiR) sin granskning av det svenska spelmonopolet. I den konstateras att Svenska Spel inte uppfyller de spelpolitiska målen om sociala skyddshänsyn. RiR ställde sig dessutom tveksam till om spelmonopolet är förenligt med EU-rätten.

l I början av november återupptog EU-kommissionen sitt överträdelseförfarande mot Sverige eftersom man anser att svensk spellagstiftning bryter mot EU-rätten. Kommissionen har skickat ett brev till den svenska regeringen där den ombeds redogöra för hur tidsplanen ser ut för en omreglering.

l Högsta domstolen överprövar för närvarande hovrättsdomen kring det så kallade främjandeförbudet från juni 2011. I den friades dåvarande chefredaktörerna för Aftonbladet och Expressen, Anders Gerdin och Otto Sjöberg. Hovrätten ansåg att det svenska annonsförbudet för spelbolag som är registrerade utomlands var diskriminerande och bröt mot EU-rätten. Oavsett den slutliga utgången är rättsprocessen en stark signal om att dagens spellagstiftning inte fungerar.

Nationell marknad central

Branschföreningen för Onlinespel, BOS, har grundats av de fem spelbolagen Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, PAF och Unibet med målsättningen att verka för en långsiktigt hållbar spellagstiftning i Sverige. Vi anser att spelbolag som är etablerade inom EU/EES bör få verka i Sverige. På så sätt kan konsumentskyddet och myndigheternas kontroll av marknaden stärkas.

För att de spelpolitiska målen ska uppnås menar vi att en stor andel av spelandet måste ske på en nationell marknad.

BOS har låtit PriceWaterhouseCoopers (PwC) genomföra en oberoende studie av de socioekonomiska effekterna av en omreglerad onlinespelmarknad. Den presenteras på ett seminarium i riksdagen den 4 december.

Slutsatsen är att en väl genomförd omreglering, med en rimlig skattebörda, skulle innebära att en betydligt större del av spelandet sker på bolag vars verksamhet regleras av svenska myndigheter. Dessutom väntas statens intäkter från spel vara oförändrade eller öka, vilket har visat sig vara fallet i ett flertal andra europeiska länder.

Lyder under rigorösa regelverk

De privata spelbolagen buntas gärna ihop under epitetet oreglerade och ställs i motsats till Svenska Spel som påstås vara bättre på att motverka spelberoende och agera mer etiskt.

Alla BOS medlemmar är dock licensierade inom EU och lyder under etablerade och rigorösa regelverk i ett antal EU-länder. Vi står dessutom alla bakom en internationell branschstandard för onlinespelbolag (CEN Workshop Agreement) som utarbetats inom Europeiska Kommittén för Standardisering. Den bygger på åtaganden om skydd för spelare, förhindrande av minderårigt spelande, motverkande av korruption och kriminellt agerande, skydd av persondata och ansvarsfull marknadsföring som går långt över svenska lagkrav.

Inom ramen för en svensk omreglering vore det även möjligt att införa ett centralt register för självavstängning där kunder med spelproblem kan välja att stänga av sig från alla spelbolag samtidigt, något som BOS medlemmar skulle välkomna.

Det är dags att Sverige moderniserar sin uråldriga spellagstiftning. Vi är redo att ta ansvar för de svenska spelarna. Det är inte vi seriösa europeiska spelbolag som är oreglerade, utan den svenska spelmarknaden som saknar ett fungerande regelverk.

Erika Janson

Public Affairs Manager, Betfair

Magnus Silfverberg

VD Betsson

Marcus Forsell

VD Bonnier Gaming

Inger Holmström

kommunikationsdirektör PAF

Henrik Tjärnström

VD Unibet