Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Vi tror att göteborgarna och västsvenskarna vill se en fortsatt hållbar utveckling av Göteborg. Därför säger vi nej till en folkomröstning om trängselskatten och ja till Västsvenska paketet, skriver debattörerna.

Därför säger vi nej till en folkomröstning

Vi rödgröna har aldrig vikt en tum från åsikten att Göteborg och regionen behöver det Västsvenska paketet. Därför säger vi rödgröna nej till en folkomröstning, skriver S, MP och V.

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad. De flesta trivs bra här och många vill flytta till Göteborgsregionen (GR). Därför växer staden och trycket ökar på bostäder, jobb, rekreation, kultur, miljö och infrastruktur. Tyvärr har Göteborg länge haft en svag och långsam kollektivtrafik, långa bilköer och dålig luft i centrum. Ska Göteborg fortsätta utvecklas måste resmöjligheterna i hela vår region radikalt förbättras. Det har nästan alla västsvenska politiker insett sedan många år tillbaka, inte minst genom ett långvarigt arbete inom GR. Arbetsmarknadsregionen måste bli större genom snabbare, effektivare och mer klimatsmart kollektivtrafik.

Vi rödgröna har aldrig vikt en tum från åsikten att Göteborg och regionen behöver det Västsvenska paketet. Samtliga partier i kommunfullmäktige (utom SD och Vägvalet) har också beslutat om att genomföra det, liksom riksdagens partier. Därför säger vi rödgröna nej till en folkomröstning, det är det enda ärliga! Trängselskatten är en helt avgörande del i finansieringen av det Västsvenska paketet. Det bygger på en lång rad demokratiskt fattade beslut och har diskuterats i två val. Frågan kan inte plötsligt behandlas som en enskild fråga, lösryckt från sitt sammanhang. Utan paketet blir det inga stora satsningar på kollektivtrafiken, ingen ny Göta älvbro, ingen Marieholmstunnel och ingen Västlänk. Det finns ingen alternativ och trovärdig finansiering av paketet om trängselskatten försvinner.

En möjlighet öppnades

Det är dyrt att ändra ett föråldrat transportsystem. Staten skjuter inte heller lättvindigt till några pengar. Men för några år sedan öppnades en möjlighet och Västsvenska paketet visade sig möjligt att förhandla fram mellan staten, VG-regionen, Region Halland och Göteborg. Staten gick in med 17 miljarder kronor, de västsvenska parterna med 3 miljarder kronor och trängselskatten skulle bidra med 14 miljarder kronor över 25 år.

Moderaterna vill nu ha en folkomröstning om ”endast” trängselskatten samtidigt som de säger sig vara för det västsvenska paketet. Konsekvenserna av folkomröstningen får vi diskutera sedan, säger deras ledare. Oansvarigt, säger vi! De sätter hela paketet på spel!

Att ta bort trängselskatten innebär i förlängningen att rösta bort 20–30 000 årsarbetstillfällen och statens stora bidrag till trafikinvesteringar i Göteborg. Notera att Stockholm och Malmö redan har fått sina trafikpaket. Utan paketet hotas Göteborgs möjligheter till stadsutveckling i stora delar av staden, luftkvaliteten i centrala staden och möjligheten att ta ett klimatansvar.

Stor respekt för folkinitiativet

Vi har stor respekt för alla som skrivit på folkinitiativet men konsekvenserna av ett nej har inte redovisats och är i dagsläget inte heller möjliga att överblicka. Många åtgärder är redan klara, andra pågår eller planeras.

Avbryts paketet står vi inför avtalstvister, brutna avtal med våra samverkansparter, ofärdiga trafiklösningar och utan svar på hur bilköerna ska minska och miljö- och klimatfrågorna ska hanteras. Samtidigt skulle det sannolikt betyda att kostnader som trängselskatten fördelar på fordonsägare bosatta i och utanför Göteborg och på näringslivet i stället vältras över på göteborgarna. Det skulle leda till en kaotisk situation.

Västsvenska paketet är viktigt för den som ska ta sig från bostaden till jobbet eller studierna. Den centrala tågtunneln som kallas Västlänken är nödvändig för att kraftigt öka kapaciteten för arbetspendling mellan kranskommunernas tätorter, Göteborg och orter längre från Göteborg. Centralstationens kapacitet slår i dag i taket men tre centrala knutpunkter längs Västlänken kan klara uppgiften.

I europeiska städer i dag ser vi också tydligt att man försöker frigöra och ta tillvara de centrala platserna i staden. Vi kan lyfta Göteborg på samma sätt. Ytorna kan användas till stadsliv, kultur, handel, rekreation och inte minst – möten mellan människor.

Avgörande förutsättning

Västsvenska paketet är också en avgörande förutsättning för näringslivet och arbetstillfällen. Näringslivet i Västsverige domineras av tillverkningsindustri som till stor del ingår i globala trafiknät och produktionssystem. Göteborgs Hamn är Nordens största hamn och logistikcentrum. Näringslivets möjligheter att växa, ett effektivt klimatarbete och kreativitet hänger tydligt samman med möjligheten att resa och röra sig inom och till och från vår region. Genom det Västsvenska paketet har vi antagit utmaningen att utveckla Göteborg tillsammans med Västsverige.

Vi tror att göteborgarna och västsvenskarna vill se en fortsatt hållbar utveckling av Göteborg. Därför säger vi ja till Västsvenska paketet.

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande

Kia Andreasson (MP)

kommunalråd

Mats Pilhem (V)

kommunalråd

Bild - 2
Anneli Hulthén (S)kommunstyrelsens ordförande Kia Andreasson (MP)kommunalråd Mats Pilhem (V)kommunalråd
Bild - 3
Bild - 4
Mest läst