Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Rolf Bergman, som bor i Balltorp, cyklar till sitt jobb på Flöjelbergsgatan varje dag och ser fram emot en cykelbana i området.

Cyklandet ökar – men inte nöjdheten

Kampanjer har gett resultat och allt fler kommuninvånare väljer cykeln. Däremot är det inte fler som är nöjda med Mölndal som cykelstad.

I Mölndal har cykelresorna ökat med nio procent två år i rad, visar kommunens statistik. Det är långt över målet på sex procent och Ulf Bredby, trafikingenjör i Mölndal, gläds över siffrorna.

– Att det ökade 2013 var förväntat eftersom trängselskatten infördes då, därför är det extra roligt att det ökar i år igen.

Samtidigt visar en medborgarundersökning att det inte skett någon ökning när det gäller hur nöjda invånarna är med Mölndal som cykelstad. Resultatet ska presenteras i sin helhet i början av nästa år och en djupare analys dröjer. Ulf Bredby påpekar att undersökningen gjordes samtidigt som Göteborgsvägen, mellan Mölndals bro och gränsen till Göteborg, byggdes om, vilket kan ha påverkat svaren.

– Det är klart att vi hoppats att även nöjdheten hade ökat. Men vi ser ändå att resultatet förbättrats på områden där vi gjort påtagliga förbättringar, exempelvis cykelparkeringar vid pendeltågsstationerna och vägvisningar.

I takt med att fler cyklar blir också förväntningarna större, tillägger Ulf Bredby.

I medborgarenkäten framkom även att invånare saknar en del länkar i cykelvägnätet. Nästa år kommer dock en hel del nya cykelbanor att byggas, exempelvis vid nya bostadsområdet på Flöjelbergsgatan, sista etappen på Gunnebogatan och genom Hällesåkers samhälle.

Även information och kampanjer är en viktig del för att få fler att cykla, betonar Ulf Bredby.

– Vi vet att det är viktigt att bygga bra cykelnät, men det krävs också andra åtgärder för att ändra folks beteenden.

Och på det området har Mölndals stad lyckats väl. I Cykelfrämjandets senaste kommunvelometer, som jämför kommuners cykelsatsningar, hamnar Mölndal på tionde plats. Undersökningen visar bland annat att kommunen satsar mer än genomsnittet på information och Mölndal får också höga poäng när det gäller aktiviteter. Däremot lägger staden mindre pengar än genomsnittet på infrastruktur och underhåll. I dag avsätts cirka 6,5 miljoner kronor per år till cykelvägar.

– Vår ambition är att öka andelen som ska gå till hållbart resande, det vill säga cykel- kollektiv- och gångtrafik, säger Ulf Bredby.

Enligt Mölndals vision ska minst hälften av alla resor ske med cykel, gång eller kollektivtrafik år 2022.

Fakta: Cykelfrämjandets undersökning

I Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014 jämförs 34 kommuner och topp ligger Lund följt av Halmstad och Västerås. Mölndal hamnar före både Kungsbacka på 14:e plats och Göteborg på 11:e plats.

Kungsbacka ligger högt när det handlar om investeringar i infrastruktur och underhåll, men får lägre poäng gällande kampanjer.

Göteborg får däremot full pott inom samma kategori. Där arrangerar kommunen exempelvis en tävling där det mest cykelvänliga företaget utses, delar ut frukost till cyklister och samlar in synpunkter.

Mest läst