Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Cwejman: Västlänken är en koloss på lerfötter

Trafikverket försöker i västlänksförhandlingarna baxa igenom en nivå av vattenläckage som inte ligger i linje med deras egna täthetskrav. Varför ger sig Trafikverket in i ett projekt som, enligt deras underlagsrapport, riskerar orsaka sättningsskador på historiska byggnader i centrala Göteborg?

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I Frihamnen pågår just nu Mark och miljödomstolens förhandling och prövning av Västlänken. På Trafikverket (TRV) låter det som att Västlänken kommer att byggas och att domstolsprövningen är en ren formalitet. Men tyvärr, för TRV:s del, så visar förhandlingarna att allt inte står rätt till med planeringsarbetet.

När TRV planerade för Västlänken lämnade de en underlagsrapport där det rekommenderades att insläppet av vatten i känsliga avsnitt inte var mer än två liter per minut och hundra meter. I de något mindre känsliga delarna kunde kravet sänkas till fyra liter medan de minst känsliga avsnitten kunde tillåta fem liter per minut.  

Detta är TRV:s egna underlag och rekommendationer. De förklarade ingående i underlagsrapporten att lerområden är sättningskänsliga och att en grundvattensänkning, vilket alltför stort vattenläckage kan leda till, innebär risk för ”samtliga typer av byggnader och konstruktioner”. 

Hur har TRV hanterat dessa risker?  

TRV har nu, många år senare efter att underlagsrapporten skrevs, sökt tillstånd för ett vatteninläckage omfattande 13,1 liter per minut och hundra meter. De har efter förhandlingarna i Mark och miljödomstolen gått med på åtta liter per minut och hundra meter. Det är en väsentlig ökning av inläckaget sedan TRV själva gjorde sitt eget underlag.

TRV har dessutom motsatt sig en minskning av kraven på inläckage. En minskning med 25 procent skulle klippa projektets marginaler för inläckage hävdar de. En minskning med 50 procent skulle kosta TRV 2,7 miljarder mer och förlänga byggtiden med två år. Men domstolen har nu krävt en utredning om en minskning med 75 procent. Vilket kommer att kosta sex miljarder och förlänga byggtiden med tre år.  

Stora delar av Göteborgs centrala bebyggelse är antingen byggd direkt på berggrund eller på mycket tjock lera. Husen som byggts på lera har långa träpålar nedkörda i leran för att ge stabilitet. Det gäller för såväl gamla som nya hus. Vissa pålningar är flera hundra år gamla. Det är en stabil och bra teknik som står sig än. Men den förutsätter att grundvattennivån inte varierar särskilt mycket.

Om vattnet sjunker undan, exempelvis in i en ogenomtänkt tågtunnel, så blottläggs virket för röta. Då vittrar pålarna och kan leda till allvarliga sättningsskador på historiskt viktiga hus i centrala Göteborg. Det går att reparera. Men är mycket kostsamt och det är inte helt säkert att TRV är beredda att ta den kostnaden, vilket givetvis inte gör fastighetsägarna särskilt glada.  

TRV har, som underlagsrapporten visar, varit införstådda med riskerna om det sker ett allför stor inläckage i tunneln. Det är Göteborg det byggs i och bebyggelsen är känslig för sänkningar av grundvattennivåerna. Men i stället för att lyssna till sina egna rekommendationer försöker TRV nu baxa igenom en nivå som inte ligger i linje med deras egna täthetskrav. Varför ska man lyssna på TRV om de inte ens själva vill göra det?

Mest läst