Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Chalmersutbildning kan ge högre lärarstatus

Läraryrket behöver en uppvärdering och stora pensionsavgångar samt svårigheter att konkurrera om studenter till lärarutbildningen kräver åtgärder och nytänkande. Chalmers vill därför starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik så att studenten kan få både en lärarexamen och en ingenjörsexamen, skriver bland andra Samuel Bengmark, programansvarig för Chalmers lärarutbildning.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I debatten om lärarlöner och lärarstatus instämmer vi definitivt i grundtanken att kunniga och entusiastiska lärare utgör Sveriges kanske värdefullaste strategiska resurs, och att de förtjänar både lön och arbetsvillkor i paritet med sin utbildning. Frågan är bara hur denna uppvärdering av läraryrket skall åstadkommas? Stora pensionsavgångar, krympande ungdomskullar och krav på hållbar samhällsutveckling motiverar snabba åtgärder och nytänkande!

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Den bojkott av sökande till lärarutbildningen som Wiggo Sleipnes efterlyser (GP-Debatt 10 oktober) existerar redan i praktiken om man ser till rekryteringen av ämneslärare i matematik och naturorienterande ämnen (speciellt fysik och kemi).

Lärarutbildningen har svårt att konkurrera om studenterna eftersom det finns många alternativ. Är man intresserad av matematik och naturorienterande (NO) ämnen så finns en uppsjö av ingenjörsutbildningar liksom farmaceutiska och medicinska program. Dessa leder nästan alltid till bra jobb med goda karriärmöjligheter. Men vi tror, med viss erfarenhet, att även läraryrket skulle kunna vara ett intressant alternativ för flera av Chalmers teknologer, i synnerhet om arbetsvillkoren blev bättre.

Ämneslärarutbildning på Chalmers

På Chalmers vill vi därför starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik men göra det på så sätt att studenten får både en lärarexamen och en ingenjörsexamen. Konceptet finns realiserat på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm sedan ett antal år tillbaka, och det har lett till att KTH i dag är en av Sveriges största utbildare av gymnasielärare i matematik och NO.

På Chalmers vill vi givetvis lära av KTH men inte rakt av kopiera deras koncept då vi har en utbildningsstruktur som gör att en civilingenjörsutbildning är uppdelad i en treårig kandidatdel som följs av en tvåårig mastersdel (en så kallad Bolognamodell).

Vi vill utnyttja denna struktur och lägga tyngdpunkten på det mer lärarspecifika i mastersdelen och använda kandidatdelen för att främst bygga upp ämneskompetensen. Det betyder inte att den som vill bli lärare på Chalmers blir utan lärarspecifika moment eller kurser de tre första åren, men de införs först efterhand. Det främsta skälet till detta är att vi inte vill tvinga en 18-åring att behöva välja lärarbanan utan att låta studenten bekanta sig med undervisningsämnena innan han eller hon bestämmer sig. Självklart skall möjligheten att kombinera en ingenjörsexamen med en lärarexamen framgå i vårt rekryteringsmaterial.

Många fördelar

Det finns flera fördelar med att utbilda lärare enligt Chalmers koncept eftersom

* Basen för rekrytering till den kombinerade examen är stor (Chalmers tar in 2000 nybörjare varje år)

* Studenterna konkurrerar för det mesta om platserna och har därför höga intagningspoäng.

* Studierna är krävande och nivån och takten är hög

* Kurserna i grundläggande naturvetenskap och matematik syftar till att i förlängningen ge redskap för att lösa tekniska problem med hänsyn till hållbarhetsaspekter i samhället som ekonomi, etik, tillgång på resurser, miljöpåverkan, människors välmående med mera (det vill säga ingenjörsämne och skolämne har stora likheter).

* Våra utbildningar tränar studenterna i projektarbete, kommunikativ förmåga och ledarskap.

Vi tror därför att ingenjörsutbildningen i sig innehåller många komponenter som en lärare kan ha stor nytta av i sin yrkesutövning, men att den givetvis måste kompletteras med mer lärarspecifika kunskaper för att en lärarexamen skall kunna erhållas. Vi samarbetar med Göteborgs universitet kring dessa frågor.

Skapar konkurrens

Skolhuvudmännen och politikerna har det största ansvaret för att göra läraryrket attraktivt, men Chalmers vill göra sin del genom att utbilda bra lärare i ”våra” ämnen. Samtidigt tror vi att det är en riktig strategi att lärare som utbildas på Chalmers också blir ingenjörer så att de inte tvingas jobba i skolan ”för sådana skitlöner”, som Sleipnes uttrycker det, utan kan utsätta skolan för konkurrens från andra arbetsmarknader.

Det är bara att hoppas på att den lärarutbildningsproposition som regeringen snart skall lägga fram inte lägger hinder i vägen för Chalmers att få förverkliga dessa idéer. Även Chalmers behöver bra lärare för sin egen hållbara utvecklings skull!

Samuel Bengmark

programansvarig för Chalmers lärarutbildning

Sven Engström

vicerektor för Chalmers grundutbildning

Torbjörn Lundh

ordförande i Svenska Kommittén för Matematikutbildning

Magdalena Svanström

föreståndare för Chalmers lärandecentrum