Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Centern tar strid för högre Hisingsbro

Centern håller inte klaffen om nya Hisingsbron. Nej till lågbron, är budskapet som kommer att ge eko i valrörelsen.

Ledande västsvenska C-politiker genomförde en manifestration på Göta älvbron på onsdagen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

När ett fraktfartyg från Lilla Edet kom från Kungälvshållet vid 15-tiden, klockorna började klämta och bommarna gick ner, uppvaktade centerpartisterna de växande köerna av bilister, cyklister och gående med karameller och ett budskap.

De innehöll ett förslag till hur väntetiden på bron kunde användas bättre:

"Laga en pasta carbonara, koka kaffe, springa 2 kilometer eller hinna hem till middagen."

"Därför", hette det, "vill vi att den nya Götaälvbron ska vara högre, så att biltrafiken kan samexistera med sjöfarten (och din restid förkortas)."

Kristina Jonäng, C-regionråd i Västra Götaland, var förvånad över att så många inte kände till att bron ska ha en segelfri höjd på 13 meter vilket är sex meter lägre än idag.

- Många jag pratade med visste inte om att brohöjden ska sänkas. Så det vi gjorde var ganska informativt när vi sa att med en lägre bro kan det bli flera stopp där du får stå still i en kö och vänta.

Kristina Jonäng hänvisar till en rapport från Västtrafik om att varje öppning stör trafiken i innerstaden i en hel timme. Konsekvenserna kan bli förödande, befarar hon.

Hon framhåller också att en lägre bro blir en flaskhals för sjöfarten. Det påverkar inte minst den industriella utvecklingen vid Vänern, Göta älv och i Västerhavet.

- Jag tror att uppmärksamhet och information har betydelse. Beslutet är formellt fattat, men det är gjort över huvudet på folk, säger Kristina Jonäng.

Förhandlingar sker i mark- och miljödomstolen om hur den nya bron ska vara utformad, sedan Sjöfartsverket sagt nej till en brohöjd på 13 meter. En dom väntas efter riksdagsvalet i september.

Blir brohöjden en valfråga för centern?

- Ja, vi är väldigt noga med att alla trafikslag ska kunna samsas och att Västsverige kan bygga sig starkt på att både kollektivtrafik och sjöfart har en viktig plats. Vi är oroliga och kritiska till att man inte har tagit hänsyn till detta. Att Sjöfartsverket så tydligt sa nej är ett tecken på att starka aktörer inte upplever att man varit med i processen. Det talar för att domstolen inte kommer att tillåta den här låga bron.

För Kent Folkesson, ledamot i Lidköpings kommunstyrelse för C, är brohöjden viktig av flera skäl:

- Det handlar om industrins konkurrenskraft och om transport av gods som inte tål förseningar och fördyringar. I slutändan handlar det om jobben i Västsverige och framför allt i Vänerområdet.

Vilka följder får en lägre bro, enligt dig?

- Först för kollektivtrafiken och trafikanterna i Göteborg. Bron måste öppnas för nästan varje båt, även fritidsbåtar. Sedan blir det spärrtider. Båtar som kostar många tiotusentals kronor i timman blir liggande och väntar och håller inte tiden i nästa hamn. Godset fördyras och det slår på produkternas priser. Till slut dras jobben in i Karlstad, Lidköping, Mariestad och Åmål - och Göteborg är inget självspelade piano utan beroende av regionen.

Bild - 2
Mest läst