Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
För att säkra resurser till vården och en god kollektivtrafik förordar vi att resenärerna betalar lite mer på biljettpriset, skriver Kristina Jonäng (C).

(C): Patienter ska kunna välja vem som vårdar dem

Vårdens resurser måste användas effektivare, administrationen minska och IT-systemen förbättras, skriver Kristina Jonäng (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hjältar i vården som behöver uppmärksammas för den kompetens de faktiskt har. Sjukvården bärs mestadels upp av kvinnor med gedigen erfarenhet och lång utbildning. Det behövs en rejäl insats för att lyfta fram dessa eldsjälar som brinner för att rädda liv, lindra och bota på ett professionellt sätt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Centerpartiet förordar ökad lönespridning så att sjukvårdspersonal med lång erfarenhet, akademisk utbildning eller särskild förmåga premieras mer. Vårdpersonalens insatser avgör kvaliteten på vården. Ökat inflytande över vårdprocesser och bättre delaktighet i planeringen av vården är viktigt för att personalen ska trivas och göra skillnad för patienterna.

Kan bli ännu bättre

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet men kan bli ännu bättre. Vi behöver arbeta bort köer. Vårdens resurser måste användas effektivare, administrationen minska och IT-systemen förbättras.

Patienter ska kunna välja vem som utför vården. Blivande mammor måste kunna välja den mödravård som passar bäst. Vi måste också skapa en värdig vård för äldre sjuka, också detta genom ökad valfrihet. Ge äldre EN vårdkontakt in i vården.

Patienter inom psykiatrin måste få ett ökat stöd. Stärk deras ställning, lita till dess förmåga och öka tillgängligheten till vården. Rätt behandling, bra bemötande och mer ”bestämma själv” även i psykiatrin.

Västra Götalandsregionen är ägare till sjukvården och ansvarig för en mängd utvecklingsfrågor. Tillsammans med kommunerna förbereder vi prioriteringar för investeringar i järnvägar, vägar, slussar samt gång- och cykelbanor.

Rejäla resurser avsatta

Efter ett intensivt gemensamt arbete med regeringen finns det nu rejäla resurser avsatta för att bygga ut E20 mellan Göteborg och Mariestad. Det kommer bli motorvägsstandard på fem viktiga sträckor de närmaste åren. Den satsningen är avgörande för att underlätta godstransporter från Mälardalen och Örebroregionen ner mot Göteborgs hamn. Transporter av gods genom Västsverige är vår livsnerv. Villkor för åkerier och transportföretag ska uppmuntras. Sjöfart och investeringar i slussar lyftas fram. Det är olyckligt att Göteborgs stad fattat beslut om en låg Hisingsbro som både riskerar att försämra för sjöfarten på Göta älv och sabotera för kollektivtrafiken uppe på bron. Centerpartiet förordar en hög bro.

Behövs en rejäl satsning

Det behövs en rejäl satsning på kollektivtrafiken i hela Västsverige. Bussar, tåg och spårvagnar ska hålla hög standard med regelbunden trafik till alla större arbetsplatser och tätorter. På landsbygden ska anropsstyrd trafik och andra nya system prövas så att alla medborgare har tillgång till kollektivtrafiken. Resenärer ska kunna lita på att kollektivtrafiken håller tidtabell och erbjuder ett bekvämt resande. Därför behövs mer intäkter till Västtrafik. Centerpartiet accepterar inte att sjukvården skickar pengar till Västtrafik. För att säkra resurser till vården och en god kollektivtrafik förordar vi att resenärerna betalar lite mer på biljettpriset. Det ger mer resurser till en mer attraktiv kollektivtrafik. Bussen, tåget och spårvagnen ska vara en kvalitetsprodukt, inte en lågprisprodukt!

Kristina Jonäng (C)

ledamot i regionstyrelsen

Bild - 2
Mest läst