Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Bygglovskritiken är kraftigt överdriven

Länsstyrelsens handläggningstider för överklagade bygglovsärenden används flitigt som slagträ i debatten om bostadsbyggandet. Men påståenden om att vi är långsamma, som Sveriges Kommuner och Landsting framhåller, är betydligt överdrivna, skriver Maria Wassén.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en effektiv och rättssäker handläggning av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen. Vi prioriterar ärenden som rör många bostäder eller innebär stora byggprojekt.

Statistik är ofta en blek spegling av en komplex verklighet. Under 2011 kom 860 överklaganden om bygglov in till Länsstyrelsen som fattade beslut i 1 120 ärenden.

Vi gjorde en särskild satsning för att arbeta undan äldre ärenden, vilket lyckades mycket väl. Handläggningstiderna har minskat betydligt, vilket tyvärr inte framgår eftersom de många gamla ärendena tynger ner statistiken.

För detaljplaneärenden jobbar vi nu med direkt handläggning. Vissa ärenden avgörs inom några dagar, medan mer komplexa ärenden har en genomsnittlig handläggningstid på 90 dagar.

Vårt län har många områden med högt etableringstryck, både storstäder och kustområden förtätas. Förtätning innebär utmaningar när avstånden till grannar är i det närmaste obefintliga. Det ställer krav på hög kompetens i handläggningen – något som Länsstyrelsen har.

I vårt uppdrag ligger också att ta fram en årlig bostadsmarknadsanalys baserad på en enkät till kommunerna. Kommunerna svarar att det främsta hindret för bostadsbyggande är höga produktionskostnader. Därefter kommer brist på detaljplanelagd mark, sedan hårda lånevillkor och först på fjärde plats kommer handläggningstider för överklagade bygglovsärenden.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att minska handläggningstiderna ytterligare. Länsstyrelsen ska även i fortsättningen säkerställa en effektiv och rättssäker hantering av överklaganden enligt plan- och bygglagen.

Maria Wassén

rättschef, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mest läst