Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Byggandet ökar – KD driver på med fler reformer

  Nya siffror från SCB visar att bostadsbyggandet fortsätter öka kraftigt. Första halvåret i år ökade byggandet med 35 procent jämfört med samma tid i fjol. Men vi är inte nöjda. Vi vill göra det ännu enklare att bygga fler hyresrätter och se till att alla kommuner i storstadsregionerna tar sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen, skriver bland andra Stefan Attefall (KD).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Kristdemokraterna och regeringen har under de senaste åren renoverat och moderniserat svensk bostadspolitik. Åtgärderna är många och skiftande – avskaffad fastighetsavgift vid nyproduktion, förenklade byggregler för student- och ungdomsbostäder, höjda bostadsbidrag, förlängd tid för presumtionshyra, samordnade bullerregler, förenklade planbestämmelser, gemensamma byggregler, lättnader i andrahandsuthyrning, med mera.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Bostadsbyggandet ökar nu kraftigt. Enligt SCB påbörjades det 35 procent fler bostäder under första halvåret i år jämfört med samma tid i fjol, årstakten är nu 40 000 bostäder. Men den mycket kraftiga ökningen i byggandet har helt undgått Magdalena Andersson (S). Vid flera tillfällen har hon spridit bilden av att byggandet inte ökar i Sverige. Och det mål för bostadsbyggandet som Socialdemokraterna presenterat ligger i linje med vad som redan byggs. Läs på bättre, Magdalena Andersson!

  Det är glädjande att byggandet ökar kraftigt men hoten är många. Misskötsel av svensk ekonomi eller internationella kriser kan både dämpa framtidstron hos hushållen och höja räntorna kraftigt. Skulle de rödgröna vinna valet är det höljt i dunkel vad som sker. En sak står klar – reformarbetet avstannar. Och den som tror att subventioner till byggherrarna är lösningen på problemet kommer att bli grymt besviken, och skattebetalarna blir ett antal miljarder fattigare.

  Fler reformer

  Kristdemokraterna vill fortsätta reformarbetet med oförminskad styrka under kommande mandatperiod:

  Detaljplanekrav bör inte vara obligatoriskt när mindre komplettering av bebyggelse utan betydande miljöpåverkan sker i ett område. Ett sådant förslag röstades ned av de rödgröna tillsammans med SD i riksdagen i våras. Vi anser att förslaget återigen ska läggas efter valet. Riksintressesystemet måste moderniseras. Även strandskyddsreglerna måste reformeras för att öka möjligheterna till byggande, inte minst i glest befolkade områden. Den regionala planeringsnivån måste förstärkas.

  Hyresrätter missgynnade

  Finansdepartementets utredning om boendeskatter visar att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med ägda bostäder. Svårigheten är att finna en tekniskt och statsfinansiellt rimlig metod att åtgärda detta på. Ett intressant förslag är att införa en låg moms på hyror och fullt avdrag för ingående moms. Produktionskostnaderna för att bygga nya hyresrätter skulle sänkas med ca 20 procent men det kräver förändring av EU:s momsregler. Sverige bör arbeta aktivt för att åstadkomma en sådan förändring av EU-regelverket.

  Dessutom får inte ett förverkligande av Företagsskattekommitténs intressanta förslag innebära sämre villkor för nyproduktion av hyresrätter. Förslaget som nu ligger måste därför omarbetas.

  Det svenska hyressättningssystemet reformerades 2011. Ansvaret lades på parterna; hyresgästföreningen, allmännyttan och de privata fastighetsägarna. Vi kan så här några år efteråt konstatera att på sina håll fungerar systemet bra, på andra håll hyfsat medan det i Stockholm fungerar dåligt.

  Systemet behöver utvärderas. Med fortsatt starkt konsumentskydd är Kristdemokraterna beredda att vidta åtgärder som skapar bättre förutsättningar att bygga nya hyresrätter. Ett sätt kan vara friare hyror vid nyproduktion.

  De samlade skatter vi har i Sverige vid försäljning av bostad och köp av ny bostad har i takt med stigande bostadspriser blivit ett växande problem för rörligheten på bostadsmarknaden. Särskilt äldre väljer att bo kvar i villan i stället för att flytta till ett för dem mer anpassat boende.

  Kristdemokraterna vill se en ordning där skatten minskar i takt med hur länge man har ägt sin bostad. Så ser det ut i många andra länder. En minskad reavinstbeskattning måste dock finansieras. Varje minskad procentenhet motsvarar nästan en miljard i förlorade skatteintäkter. Frågan måste utredas och en lämplig finanseringslösning tas fram.

  Reducerade avgifter

  De bygglovsbefriade åtgärderna som infördes 2 juli, bland annat de så kallade Attefallshusen, bör följas av fler. Som exempel kan nämnas byte av takmaterial och takfönster.

  Kristdemokraterna vill också se över frågan om bygglovsavgifter och tidskrav. Sedan våren 2011 ska kommunen ge besked om bygglov inom tio veckor. Tidsgräns bör också införas för anmälan till byggnadsnämnden. Vi föreslår också att bygglovsavgiften reduceras om kommunens handläggning av bygglov eller anmälan försenas.

  En röst på Kristdemokraterna i valet blir en röst på en fortsatt hög reformtakt i bostadsfrågorna och därmed en god grund för att behålla den höga byggtakten under kommande år.

  Stefan Attefall (KD)

  bostadsminister

  David Lega (KD)

  kommunalråd Göteborg, 2:e vice partiledare

  Aron Modig (KD)

  riksdagskandidat, Göteborg