Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bygg vidare på Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är det bästa som hänt i Göteborg på senare år. Nu behövs ansträngningar för att varaktigt behålla internationell konkurrenskraft. Fortsatt satsning på alla högskolor, ett tredje västsvenskt universitet och nya järnvägsförbindelser till bland annat Oslo är avgörande. Det skriver bland andra Kristina Jonäng (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götaland har störst tillgång till forskning och utveckling per invånare av alla regioner i Europa. Närvaron av många storföretag och forskningsinstitut gör att vi har en sådan tätposition. Det ökar möjligheterna för ungdomar att få jobb och utbildning i innovativa miljöer, vilket möjliggör en stabil arbetsmarknad med hög sysselsättning. Under 2010 och 2011 har vi sett en exceptionell utveckling i Västsverige i fråga om jobb. Återhämtningen efter finanskrisen 2009 var rekordsnabb och 45 000 jobb skapades på två år, vilket motsvarar en fjärdedel av alla nya jobb i Sverige.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Skapa åttamiljoners-staden

Vi som bor i Västra Götaland ska bättre ta tillvara att vi har två huvudstäder, Köpenhamn och Oslo, på nära håll. Med dessa båda storstäder blir vi sammantaget en region med åtta miljoner invånare, som knyts närmare varandra genom modern kollektivtrafik. Fler människor får tillgång till en större arbetsmarknad och därmed fler valmöjligheter i fråga om jobb och livsstil.

Människor kan välja att bo i Nössemark, Hedekas, Lugnås eller Grovare och samtidigt ha närhet till det utbud som finns i någon av Nordens storstäder, som i sin tur kan spela en större roll i ett europeiskt sammanhang. I det perspektivet är Västsvenska paketet det bästa som hänt på senare år. Vi ökar möjligheterna för människor och gods att ta sig till och från Göteborg. Köer, buller, utsläpp och restider minskar samtidigt som framkomligheten ökar. Västsvenska paketet är ett första avgörande steg för att skapa "the eight million city". Nästa viktiga steg blir järnvägsutbyggnad mellan Trollhättan och Halden samt mellan Borås och Göteborg.

Västsvenska styrkor

Västra Götaland har prövat en regional modell för innovationsskapande åtgärder i en struktur runt alla högskolor och universitet. Innovationspolitiken finansieras och genomförs regionalt och beroendet av statens stuprörstänkande och svåröverskådliga stödsystem minskar. Inför kommande forsknings- och innovationsproposition bör regeringen ta intryck av västsvenska erfarenheter av regionala plattformar i internationellt konkurrenskraftiga kluster. Det är främst inom fordonsindustrin, det marina området, stadsplanering, kemiindustrin med biobaserade produkter och inom hälsa/läkemedel (Life Science) som Västsverige har sina styrkor. Dessa styrkeområden bör utgöra grunden för en nationell industripolitik. De fem utpekade områdena ska vara stommen i den kraftsamling som Västsverige gör för att få ut mesta möjliga ur EU:s forskningsprogram Horizon2020.

Regionen behöver ett tredje universitet

Vi förutsätter att regeringen tar tillvara högskolorna i Skövde, Borås och Trollhättan samt lantbruksuniversitetet i Skara för att Västsverige varaktigt ska behålla en Europaledande ställning i fråga om forskningsintensitet. På sikt bör Västra Götaland få ett tredje universitet på någon av dessa orter. Det handlar om konkurrenskraft för att säkra jobb i hela Sverige.

Kristina Jonäng (C)

Uddevalla, gruppledare Västra Götalandsregionen

Cecilia Andersson (C)

Borås, kommunstyrelseledamot

Rickard Nordin (C)

Göteborg, riksdagsledamot

Kent Johansson (C)

Skara, Europaparlamentariker

Leif Walterum (C)

Skövde, ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland

Mest läst