Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Med pendeltåg till Hisingen fås miljövinster och skapas samhällsnytta genom minskade restider för många tågresenärer.Centralens tågtrafik avlastas samtidigt som nya resandegrupper tillkommer, skriver debattörerna.

Bygg ut Hamnbanan till en Hisingspendel

På lederna på Hisingen har trafiken däremot ökat med 25 procent på 20 år. I dag har vi fler som arbetspendlar med bil till Hisingen än till centrum. En utbyggnad av pendeltågssystemet bör anpassas till den verkligheten, skriver Hans Sternlycke och Mikael Bigert.

I höstas kunde vi läsa i GP att starten av utvidgningen av Hamnbanan till dubbelspår ska tidigareläggas till 2014. Vidare ska Marieholmsbron dubbleras. Bra nyheter för godstrafiken till hamnen. Men också en chans för persontrafik med tåg till Hisingen.

Det stora trafikproblemet i vår stad är nämligen inte de som kör bil till Centrum. Den trafiken har faktiskt minskat med drygt 20 procent sedan 1990. In till själva stadskärnan är minskningen nästan 45 procent. Denna minskning kommer av allt att döma att öka på grund av den nyss införda trängselskatten.

På lederna på Hisingen har trafiken däremot ökat med 25 procent på 20 år. I dag har vi fler som arbetspendlar med bil till Hisingen än till Centrum. En utbyggnad av pendeltågssystemet bör anpassas till den verkligheten.

Här ger den nya Hamnbanan en möjlighet genom att man från början ser till att inkludera kapacitet för persontrafik.

Hamnbanans planer inbegriper vad vi förstår en tunnel mellan Bräcke och Sannegården. Utmärkt eftersom man får bort eventuella miljöfarliga transporter från områden med expansionspotential för bostäder. Det innebär också att existerande spår i marknivå kommer att kunna användas för pendeltåg eller duospårvagnar.

Persontrafik hela sträckan

Vår idé är att fullfölja så att persontrafik kan gå hela sträckan Marieholm–Eriksberg utan att märkbart inskränka kapaciteten för godstrafiken. En variant är att ha en tunnel från Lindholmen till Kvillebangården och sedan fortsätta med parallella spår i ytläge. En annan är att dra persontågsspår ner mot Lindholmsallén. Lämpliga stationslägen blir då Backaplan och Lindholmen.

För att ta sig vidare västerut kan man lägga ny järnväg parallellt med dagens enkelspår ut till Volvo PV och sedan fortsätta till Torslanda.

Trafikering på den här förlängningen kan förslagsvis köras med duospårvagnar. Dessa vagnar kan gå till exempel som en ny spårvagnslinje från Torslanda till Centralstationen via Lindholmen och Hjalmar Branting.

Med pendeltåg till Hisingen får man miljövinster och skapar samhällsnytta genom minskade restider för många tågresenärer. Direktlinjer till Hisingen från Västkustbanan, Västra Stambanan och Vänerbanan under morgon och sen eftermiddag kan ge en rejäl avlastning för stadstrafiken och Centralens tågtrafik samtidigt som vi når nya resandegrupper.

Restidförbättringarna kan illustreras med följande exempel:

  • Mölndal till Lindholmen minskar från 28 till 14 minuter.

  • Älvängen till Hjalmar Brantingsplatsen från 35 till 20 minuter.

  • Lerum till Volvo PV (inkl duospårvagn ) från 52 till 38 minuter.

(Antaget 60 km/h i snitt för pendeltåg och jämfört med restider enligt vasttrafik.se )

Pendelstation i Brunnsbo

En sådan här satsning öppnar också för en framtida pendelstation i Brunnsbo där man kan ha omstigning för passagerare från Bohusbanan. Den stationen ger i sin tur utmärkta kopplingar till en ny spårvagnslinje mellan Hjalmar Branting och Backa, liksom till satsningar på Ringön i framtiden.

Tillsammans ger de här spårutbyggnaderna en helhetslösning som integrerar Hisingen och ökar kollektivresandet, vilket är ytterst angeläget.

Vårt förslag har också fördelen att vara oberoende av hur Västlänken byggs. För oavsett hur framtiden ser ut för Göteborgs Centralstation och om de stora ytterligare investeringar som Riksrevisionen påpekat måste till för att öka kapaciteten rejält blir verklighet anser vi att man inte får missa chansen att möjliggöra pendeltrafik till Hisingen nu när Hamnbanan ändå ska byggas ut.

Att se till att fler reser kollektivt till och från Hisingen är inget man bör skjuta på framtiden med resonemang som ”vi får se när vi byggt färdigt Västlänken”. Det är en möjlighet som finns nu, innan utvidgningen av Hamnbanan.

Om rätt beslut tas nu borde man kunna inviga pendeltågen till Hisingen i god tid innan stadens jubileum 2021.

Hans Sternlycke

ordförande Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet

Mikael Bigert

ingenjör

Mest läst