Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
När ny förlossningsvård planeras, som på Östra sjukhuset i Göteborg, bör man rådgöra med barnmorskor och kvinnor som har erfarenhet av barnafödande. En småskalig ABC-vård skulle öka kvinnors valmöjlighet och trygghet, skriver debattörerna.

Bygg ut Östra sjukhuset för ABC-förlossningar

Alla kvinnor är olika, därför finns olika behov och önskemål när man föder barn. I Göteborg tas ingen hänsyn till detta faktum. Vi föreslår därför att en småskalig ABC-enhet inrättas i samband med att förlossningen på Östra Sjukhuset byggs ut, skriver bland andra Bodil Frey och Eva-Maria Wassberg, Födelsehuset.

Förlossningsvården på Östra och Mölndals Sjukhus erbjuds i likadana storskaliga enheter. Många kvinnor/ föräldrapar önskar en annan sorts vård under förlossningen. De skulle vilja föda sitt barn med en barnmorska de lärt känna på förhand, i en lugn och hemlik miljö. Även många barnmorskor önskar sig andra villkor och ramar för sitt arbete. Att inte behöva stressa mellan rummen, utan verkligen kunna ge varje kvinna sin fulla uppmärksamhet.

Varför finns inte denna sortens förlossningsvård i Göteborg? En orsak kan vara att varken kvinnorna som föder barn, eller barnmorskorna, hittills har haft inflytande över planering och prioriteringar i vården. Det är framförallt förlossningsläkare som tillfrågats som experter. Vårdens prioriteringar är därefter. Läkare är experter på förlossningar där komplikationer uppstått. Barnmorskor, däremot, är experter på normala, friska förlossningar.

Stöd det friska barnafödandet

När ny förlossningsvård planeras bör man rådgöra med barnmorskor och kvinnor som har erfarenhet av barnafödande. Och ny förlossningsvård planeras nu! Förlossningen på Östra Sjukhuset ska byggas ut snart. Där skulle man kunna skapa en ny avdelning som är inriktad på att stödja det friska och normala i födandet. Ett sådant stöd handlar framförallt om att förmedla trygghet och tillit. Kroppen fungerar oftast mycket bra när rädsla och stress inte får ta plats i förlossningsrummet.

Detta har visats i studier av doulaeffekten – kontinuerlig närvaro av en stödperson resulterade i färre kejsarsnitt och sugklockor, mindre behov av smärtlindring och kortare förlossningstider. Kvinnan hade en mer positiv upplevelse och kontakten mamma-barn var bättre.

Goda och trygghetsskapande relationer kan alltså förhindra komplikationer och bidra till säkrare förlossningar. Ska vården leva upp till kravet att vara evidensbaserad måste denna kunskap omsättas i praktisk verklighet. Idealiskt sett borde barnmorskan vara den trygghetsskapande personen som följer kvinnan/ föräldraparet hela vägen genom graviditet, förlossning och eftervård. Det skulle innebära att vården organiseras på ett annat sätt, med kontinuitet och ett fåtal kontaktpersoner.

En småskalig ABC-enhet

Vi föreslår att en småskalig ABC-enhet inrättas i samband med att förlossningen på Östra Sjukhuset byggs ut. ABC står för Alternative Birth Care och fanns i Göteborg fram till 1997. En ny stor internationell studie i Cochrane-databasen (2011) har jämfört ABC-vård med konventionell sjukhusvård. Man kom fram till att ABC-vård innebar en större chans till normal vaginal förlossning, färre medicinska ingrepp och att mamman kände sig mer nöjd med upplevelsen.

Vi önskar en verksamhet med integrerad mödravård, förlossning och BB, där man har chans att lära känna sin barnmorska på förhand. Den ska präglas av mindre teknisk övervakning och mer personlig kontakt, en mer individualiserad vård och stöd i att föda naturligt.

Föreningen Födelsehuset har föräldrar, barnmorskor och doulor som medlemmar. Vi ingår i ett Brukarråd för Kvinnokliniken på SU. På Baby- och Barnmässan den 15–17 april presenterar vi ett förlossningsrum som vi gärna skulle se på Östra Sjukhusets ABC-avdelning.

Bodil Frey

doula och förlossningspedagog

Eva-Maria Wassberg

barnmorska

Christiane Edberg

förälder

Sara Wahlund

förälder, aktiv i Brukarrådet

Linda Eklund

förälder och doula i Brukarrådet

Elinor Lindholm

förälder och doula

Iréne Horvath

förälder och doula

Fotnot: Samtliga är aktiva i idella föreningen Födelsehuset. Doula är en person som stöttar kvinnan före, under och efter förlossningen.

Mest läst