Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
På flykt. Tusentals flyktingar väntar i stora läger i bland annat Libyen på en livsfarlig båtplats över Medelhavet. Det är när många människor är på flykt som det är som viktigast att stå upp för medmänsklighet, skriver Bodil Ceballos (MP).

Bygg inte fler murar – skapa lagliga vägar in till EU

Vi ska inte möta de ökande flyktingströmmarna över Medelhavet med starkare gränsbevakning. I stället måste vi förhindra att fler drunknar och skapa alternativ till de dödliga båtarna så att asylsökande kan ta sig till EU på ett säkert sätt. Dessutom måste vi försöka förebygga de krig och den fattigdom som gör att människor tvingas fly från sina hem, skriver Bodil Ceballos (MP).

Efter de tragiska katastroferna på Medelhavet har EU:s migrationspolitik hamnat högt på agendan i hela Europa. Konflikterna i omvärlden angår oss. Ingen kan längre blunda för dem nu när de bultar på vår dörr och vi ser tusentals dö vid Europas gränser.

Men den öppning för politisk förändring som har uppstått efter båtolyckorna i Medelhavet används nu av många EU-länder för att lägga ännu mer kraft på att förhindra asylsökande från att försöka ta sig hit. Dessa länder förespråkar starkare gränsbevakning, så att vi skjuter människors nöd längre bort från oss.

Vi måste välja en annan väg

För oss i Miljöpartiet är det helt klart att vi måste välja en annan väg. Vi måste sätta in akuta insatser för att hindra att människor drunknar. Vi måste genast skapa alternativ till de dödliga båtarna så att asylsökande kan ta sig till EU på ett säkert sätt. Och vi måste försöka förebygga de krig och den fattigdom som gör att människor tvingas fly från sina hem.

Det är när många människor är på flykt som det är som viktigast att stå upp för medmänsklighet.

I dag, den 13:e maj, väntas EU-kommissionen presentera en strategi för hur de vill förändra EU:s migrationspolitik de kommande åren. Jag vill att strategin fylls med konkreta åtgärder för att hjälpa människor på flykt i stället för att bygga murar runt våra gränser.

Laglig migration

Det har läckt uppgifter om att kommissionen tänker föreslå att det ska bli obligatoriskt för varje EU-land att ta emot asylsökande. Det är å ena sidan positivt att kommissionen försöker få fler EU-länder att skydda asylsökande, men det finns å andra sidan flera brister som måste åtgärdas för att detta ska fungera. Först måste man se till att alla EU-länder har rättssäker och fungerande asylprövning – något som brister i dag. Dessutom måste det nya systemet respektera de asylsökandes egna önskemål om vilket land de vill komma till så att EU inte skickar asylsökande till olika länder mot deras vilja.

Kommissionen väntas också lägga fram förslag om laglig migration. Jag förväntar mig att de presenterar mer långtgående förslag än enbart ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Miljöpartiet vill se förslag på möjligheter att kunna söka humanitära visum utanför unionen för att lagligt ta sig till EU och söka asyl. Man måste även se över det så kallade transportörsansvaret, som bestraffar flygbolag om det visar sig att de har låtit en person resa in i EU utan visum.

Till sist har kommissionen sagt att de tänker satsa på effektivare kamp mot irreguljär migration och trafficking och säkra yttre gränser. Det här är tyvärr kodord för mer polisinsatser och hårdare övervakning av EU:s gränser. Jag anser att detta är helt fel väg att gå och slöseri med resurser. Det bästa sättet att bekämpa människosmugglarna är att ta bort deras marknad genom att skapa lagliga möjligheter att ta sig till Europa. När man behandlar migration som en polisiär fråga på det här sättet missar man helt att EU-länderna har en skyldighet enligt internationell rätt att hjälpa människor i nöd som söker asyl – och att det är vårt moraliska ansvar!

Förebyggande insatser

Jag önskar också att EU skulle börja satsa mer på konfliktförebyggande insatser. EU måste arbeta mer långsiktigt och förebyggande med fattigdomsbekämpning och konfliktlösning i omvärlden. De allra flesta människor som kommer till Europa gör det inte för att de vill, utan för att de inte har några andra alternativ. De flyr från förtryck i Eritrea, från krigets fasor i Syrien, från fattigdom och hungersnöd och miljökatastrofer. Ansvaret vilar brett på EU-länderna, på EU:s utrikestjänst och på EU:s lagstiftande institutioner att lyfta blicken och se att det finns många aspekter av EU-politiken som inverkar på vår omvärld och kopplingen mellan alla delar inom vår politik.

Bodil Ceballos (MP)

Europa- parlamentariker

Bild - 2
Bodil Ceballos (MP), Europa- parlamentariker
Mest läst