Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Bygg 25 kvadrat utan lov

Nu blir det fritt fram att bygga ett 25 kvadratmeter stort bostadshus på tomten utan att söka bygglov.

Regeringen vill enligt ett pressmeddelande införa en ny bostadsform – komplementbostadshus – som ska kunna uppföras utan krav på bygglov.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Till skillnad från dagens friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.

I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan.

Ytan för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i olika delar som 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

Högsta nockhöjd för ett komplementbostadshus föreslås bli fyra meter och 3 meter för friggebodarna.

Den som bygger ett komplementhus behöver inget bygglov men måste göra en anmälan till kommunen.

Om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs som tidigare med friggebodarna grannarnas godkännande.

Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

– Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare. Förslagen innebär att det blir lättare att uppföra ett litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en bostad utan att behöva söka bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

I vissa situationer föreslår regeringen att det även framöver ska ställas krav på bygglov.

Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö eller om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Om tillbyggnaden ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

- Förslaget är skickat till lagrådet och vi räknar med att de nya reglerna skall gälla från 2 juli i år, säger Petra Kjellarson pressekreterare hos Stefan Attefall.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.