Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Syftet med utbyggnaden av Hjuviksvägen sägs vara att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Problemet är att Trafikverket inte kan redogöra för någon tidsvinst för kollektivtrafiken efter genomförd utbyggnad, skriver debattörerna.

Bussfilen på Hjuviksvägen stör mer än genererar nytta

Trafikverket kan inte redogöra för någon tidsvinst för kollektivtrafiken efter genomförd utbyggnad av Hjuviksvägen. Det finns således inte någon som helst proportionalitet mellan nyttan och de olägenheter som en utbyggnad skulle skapa, skriver Nätverket Hjuviksvägen.

Trafikverket fortsätter att sprida desinformation angående utbyggnaden av Hjuviksvägen. Jörgen Einarsson hävdar i sin replik på Nätverket Hjuviksvägens artikel att det inte är aktuellt att stycka upp väg 155 i delstråk och upprätta nyttokalkyl för vart och ett av dem.

Nu är det inte Nätverket som styckat upp stråket. Einarsson är givetvis medveten om att Trafikverket hela tiden hanterat utbyggnaden, sträckan Lilla Varholmen–Gossbydal som ett självständigt projekt. Projektet har eget objektnummer. Trafikverkets förstudie redovisar beskrivningar av mål, åtgärder, konsekvenser och kostnadsberäkningar för detta avgränsade projekt. Rimligtvis bör då även en särskild nyttokalkyl presenteras. I synnerhet då den enligt Trafikverkets projektledare redan finns framarbetad.

Helt andra konsekvenser

Hanteringen av Hjuviksvägen som ett eget projekt är relevant eftersom förutsättningarna skiljer sig markant jämfört med övriga delar av väg 155 som huvudsakligen löper utmed industriområden och obebyggd mark. Hjuviksvägen däremot går genom tätbebyggda bostadsområden och i direkt anslutning till badvikar, båthamnar, skolor och förskolor.

Konsekvenserna av en utbyggnad får således här helt andra konsekvenser än för stråket i övrigt.

Syftet med utbyggnaden av Hjuviksvägen sägs vara att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Problemet är att Trafikverket inte kan redogöra för någon tidsvinst för kollektivtrafiken efter genomförd utbyggnad. Det finns således inte någon som helst proportionalitet mellan nyttan och de olägenheter som en utbyggnad skulle skapa. Detta känner naturligtvis Trafikverket till.

Av någon anledning, som kanske stavas prestige, försöker man nu blanda bort korten och dölja fakta för att kunna genomdriva ytterligare ett starkt ifrågasatt projekt inom ramen för Västsvenska paketet.

Niels Elvhammar

Emma Svensson

Nätverket Hjuviksvägen

Mest läst