Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Bra skolhälsovård behöver närvarande personal

Idén om en kvalitetsgaranti där skolelever vid behov ska erbjudas exempelvis en psykolog inom tre arbetsdagar är säkert bra på många sätt. Men än viktigare är att sköterskor, psykologer med flera finns med i verksamheten kontinuerligt, skriver Carina Liljesand (KD).

I dagarna skall kommunstyrelsen fatta ett stort och viktigt beslut om hur Göteborg skall organisera den framtida hälsovården för skolelever. Frågan har debatterats under lång tid och den politiska oenigheten har varit stor. Barns hälsa, framför allt den psykiska, har försämrats under senare år. Om detta vittnar otaliga larmrapporter från både Bris och Rädda Barnen. Uppseendeväckande nog har försämringen av barns psykiska hälsa pågått samtidigt som stora neddragningar har gjorts inom elevvården.

Kristdemokraterna har hela tiden framhållit vikten av att det finns gemensamma riktlinjer för hela staden som anger vilken kvalitet elevhälsovården skall hålla. Vi menar att detta är en fråga där barnperspektivet sätts på sin spets, och vi vill därför att stadsdelarna skall veta hur många skolpsykologer, kuratorer, skolläkare och skolsköterskor de minst måste hålla sig med. Detta är synnerligen viktigt då det i dag inte existerar några riktlinjer som reglerar elevernas tillgång till skolkurator/psykologkompetens. Vi ser här en uppenbar risk i att dessa värdefulla kompetenser prioriteras bort då stadsdelarna befinner sig i ett ekonomiskt trängt läge.

Kvalitetsgaranti

I stället för riktlinjer om närvaro av skolpsykologer och kuratorer lanseras nu idén med en så kallad kvalitetsgaranti. Detta innebär i praktiken att elever vid behov ska erbjudas ett möte med kurator/psykolog inom tre arbetsdagar. En kvalitetsgaranti är säkert bra på många sätt, men får inte ställas i motsats till kontinuerlig närvaro i skolorna av hälsovårdspersonal. Om elevhälsovården skall kunna arbeta förebyggande är det av yttersta vikt att skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger finns med i verksamheten kontinuerligt.

I det liggande förslaget för hur elevhälsovården skall organiseras i Göteborg förs dock ingen diskussion om hur elever ska kunna garanteras stöd av skolkurator och psykolog utöver ett första samtal inom tre dagar. Dessutom är många av de elever som är i behov av att få stöd och hjälp oförmögna att själva formulera sina behov och problem. En kvalitetsgaranti utan en elevhälsovård som kontinuerligt finns på plats i verksamheten riskerar därför att endast ta hand om de starka eleverna – de som vet om, och kan göra anspråk på sin rätt till vård. Om en kvalitetsgaranti inte åtföljs av en tillräcklig dimensionering finns dessutom risk att elevhälsovårdande personal tvingas släppa pågående uppdrag för ett nytt uppdrag så att skolan ska kunna hålla kvalitetsgarantin.

Upp till bevis

Socialdemokraterna talar numera vackert om hur barnperspektivet ska prägla deras sätt att leda och bedriva verksamhet i Göteborgs Stad. Det är nu, i precis denna fråga, som det visar sig om de menar allvar. Med bättre kvalitet och verklig närvaro inom elevhälsovården skulle fler barn med problem kunna få hjälp tidigare, vilket förhoppningsvis skulle leda till att färre barn tvingas söka barnpsykiatrisk vård. Vi måste därför ta ett samlat grepp om elevhälsan i Göteborg. Barndomen går nämligen inte i repris!

Carina Liljesand

kommunalråd (KD) Göteborg

Bild - 1
Mest läst