Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Bostadsbristen kräver pressade byggpriser

Den svenska byggpriserna är högst i Europa och måste ner. Det är fullt möjligt, det visar våra egna erfarenheter. Lägre byggpriser och mer byggbar mark samverkar och är förutsättningen för att vi ska kunna åstadkomma 705 000 nya bostäder som enligt Boverket behöver byggas fram till 2025, skriver Kurt Eliasson, vd för Sabo.

I år väntas vi bli tio miljoner invånare, det öppnar för många goda möjligheter. Men det kräver också kraftansträngningar, inte minst från aktörer i bygg- och bostadssektorn. Därför är det mycket positivt att regeringen nu bjudit in till breda politiska samtal om hur vi ska öka bostadsbyggandet. Vi behöver långsiktiga lösningar för att kunna hantera den extrema bostadsbristen.

De bostäder som finns i dag kan omöjligt sluka den ökande befolkningen. Bostadsbristen kan inte lösas med mer trångboddhet. Den kan inte heller åtgärdas med större omflyttning. De som förespråkar marknadshyror där högstbjudande hyresgäster flyttar in och befintliga centrifugeras ut i periferin ser inte till helheten. Vad Sverige behöver är ett krafttag med tydligt samhällsansvar. De allmännyttiga bostadsföretagen är rustade och redo för ett samhällsbygge där fler får plats, fler får chans till eget kontrakt och fler får möjlighet att via flyttkedjor komma in på bostadsmarknaden.

Högst byggpriser i Europa

Här kommer mina argument och förslag på vad som behöver göras:

Vi måste tveklöst öka nyproduktionen. Enligt Boverket behöver det byggas 705 000 bostäder åren 2015-2025. 2016 är därför det år då det industriella bostadsbyggandet måste få ett ordentligt genombrott i Sverige, byggpriserna pressas och konkurrensen på marknaden öka.

Sveriges byggpriser är högst i EU, enligt Eurostat. Det måste vi tillsammans göra något åt och Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har redan gjort det genom att sätta hårda pristak i ramupphandlingar av nyckelfärdiga flerbostadshus. Resultatet är hyresrätter som byggs till 25 procent lägre pris än motsvarande lägenheter som byggt till marknadspris. För många bostadsföretag har det varit avgörande för att över huvud taget kunna få ihop kalkylen och sätta spaden i marken.

Industriellt byggande

De svenska byggbolagen är på god väg att utveckla sitt industriella bostadsbyggande. Det är bra, byggprocessen effektiviseras och det sparar både tid och pengar. Men de kan göra mer och de bör framför allt utsättas för mer konkurrens. Till exempel genom att flera länder ställer gemensamma krav vid upphandlingar och på så sätt trycker på arbetet med harmoniserade byggregler inom EU, då skulle fler utländska bolag kunna konkurrera i Sverige.

Vår erfarenhet är också att lägre byggpriser och mer byggbar mark samverkar positivt. Ju lägre byggpris, desto mer mark är byggbar ur ett marknadsperspektiv. Och omvänt: Ju högre byggpriser, desto mindre mark blir marknadsmässigt byggbar.

Men även markfrågan måste pressas. Kommunledningarna i Sveriges tillväxtorter behöver ta fram betydligt mer byggbar och detaljplanelagd mark och de behöver se över sina markpriser och exploateringsavgifter. Det är en viktig kugge för att samhällsbygget 2016 ska komma igång.

Även beställarna har ett ansvar

Ansvaret att pressa byggpriserna ligger även hos beställarna. Både privata och allmännyttiga fastighetsägare måste nagelfara de egna kraven och prioriteringarna, och bli tuffare gentemot entreprenörerna i sina beställningar och upphandlingar. Det finns ingen anledning för fastighetsägare att acceptera höga byggpriser, ställa sig på byggbolagens sida och klaga på det svenska systemet med lokalt förhandlade hyror. Ingen har ännu vare sig beskrivit alternativen till kollektiva förhandlingar eller ordentligt kunnat visa att marknadshyror skulle öka nyproduktionen i Sverige. Vi måste värna den svenska hyresrätten som ett alternativ för alla och vi måste värna våra kunder, framtida och nuvarande hyresgäster.

Kurt Eliasson

vd bransch- och intresseorganisationen Sabo

Bild - 2
Kurt Eliasson, vd bransch- och intresseorganisationen Sabo.
Mest läst