Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Ön Björken utanför Mollösund på Orust strandstädades i maj. Nu hittar Bo Svärd och Ulrika Marklund från Ren kust i Bohuslän mängder med nytt skräp. Fiskelinor, plastdunkar och paraffin är några fynd.

Bohuskusten hårt drabbad av skräp

Allt mer farligt skräp väller in över Bohuskusten. Staten måste börja bidra till städningen, visar en färsk rapport.

– Vi är trötta på att aldrig få något vettigt svar. Att hålla kustremsan ren är inte bara en kommunal och regional angelägenhet. Det är i allra högsta grad ett både nationellt och globalt problem. Riksdag och regering måste börja ta sitt ansvar, säger Ulrika Marklund, miljösamordnare på Orust kommun.

Hon är också projektledare för Ren kust i Bohuslän som i dagarna släppt en rapport. Den visar att det marina avfallet från havet har ökat kraftigt på Bohuskusten de senaste 40 åren. I synnerhet plast som enligt beräkningar står för mellan 85 och 90 procent.

– Det handlar inte bara om exempelvis fisketrålar och linor som djur och fiskar fastnar i. Plast bryts också sönder till mikroskopiska delar som blir bärare av giftiga ämnen som i havsvattnet sedan tas upp av levande organismer. Mikroplast är ett nytt och stort miljöproblem, säger Bo Svärd, som skrivit rapporten.

Tidigare fick kommunerna via Arbetsmarknadsverket statligt stöd för strandstädningen. Men när myndigheten lades ner 2008 försvann anslaget. Efter det har kommunerna fått städa själva, enligt gällande lagstiftning från 1970-talet.

– Lagstiftningen är förlegad. Kommunerna klarar inte det här själva i dag. Massor av marint skräp blir varje år kvar på klippor och i vikar, säger Ulrika Marklund som pekar på behovet av statliga pengar för samordning av kommunala och ideella krafter.

Projektgruppen har räknat på att det skulle kosta mellan 10 och 15 miljoner kronor om året att städa Bohusläns och Göteborgs kust med en ny och effektiv organisation.

– Bohuskusten har pekats ut som särskilt värdefull för turism och friluftsliv. Jag skulle vilja veta vilket politiskt parti som är villigt att offra det, säger Ulrika Marklund.

Statssekreterare på miljödepartementet, Anders Flanking (C), förklarar att regeringen lägger mest krut på att komma åt källan till problemet. Det vill säga länderna som skräpet kommer ifrån. Han ser heller ingen anledning att ändra på lagstiftningen.

– Kommunen är det primära organet för att hålla rent på mark och i vatten. Men jag vet att situationen är extra svår på Bohuskusten vad gäller detta.

Kan ni tänka er att skjuta till mer resurser?

– Jag är beredd att ta diskussionen under hösten. Kanske med ett besök på plats. Men jag kan inte lova mer pengar idag, säger Anders Flanking.

80 procent av allt skräp som samlas på Bohuskusten kommer från andra länder än Sverige.

Området drabbas ovanligt hårt eftersom skräpet driver med vindar och ytvattenströmmar från Nordsjön in mot Kattegatt och vidare upp mot Skagerak.

Källa: Rapporten Ren och attraktiv kust i Bohuslän

Samarbetsprojekt för ett renare hav och kust i Bohuslän och Göteborg.

Startade 2012 och finansieras från och med i år av elva västkustkommuner och Västra Götalandsregionen.

Arbetar bland annat för att få till stånd ett långsiktigt och hållbart sätt att ta hand om marint skräp från havet.

Mest läst