Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Biogasen nyckel till fossilfri fordonsflotta

Det måste till politiskt mod och handlingskraft om den fossiloberoende fordonsflottan ska kunna realiseras. En viktig insats på vägen är att möjliggöra en utbyggnad av biogasproduktionen, skriver Lotta Brändström, Göteborg Energi, och Tina Helin, Eon Gas.

Två planerade anläggningar för biogasproduktion i Göteborg och Malmö har fått ett EU-stöd på över två miljarder kronor. Anläggningarna skulle kunna förse 200 000 bilar med biogas, och innebära ett stort steg i omställningen mot en mer hållbar transportsektor. Men för att EU-stödet ska komma att användas, krävs det en nationell kraftsamling där politiken går från vision till handling.

I Sverige står vägtrafiken för 30 procent av landets samlade koldioxidutsläpp. Lösningen är inte bara att minska transporterna utan också att ersätta fossila bränslen med drivmedel framställda av förnybara energikällor. Biogasen reducerar inte bara koldioxidutsläpp på våra vägar. Den bidrar också till att kraftigt minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar. Det gör luften i våra städer renare.

Förutsättningar saknas

Men trots ambitiösa politiska mål om en fossiloberoende fordonsflotta före 2030, saknas i dag konkreta förutsättningar för att målet ska kunna uppfyllas. Regeringens egen utredning om fossiloberoende fordonsflotta (FFF), som presenterades i december 2013, understryker tydligt vikten av samordnade och betydande åtgärder för att omställningen ska lyckas.

FFF-utredningen menar också att ”stora delar av svensk industri har relevant kompetens i världsklass och kan både bidra och dra nytta av ett målmedvetet och samordnat klimatarbete inom vägtransportsektorn”. Det gemensamma budskapet i remissvaren är att det behövs en tydlig nationell handlingsplan med konkreta åtgärder och styrmedel för att uppnå målen.

Genom Göteborg Energis anläggning Gobigas har Sverige fått världens första demonstrationsanläggning av biogasproduktion genom förgasning av restprodukter från skogen. Anläggningen har kapacitet att försörja 15 000 bilar eller 400 bussar om året med biogas. Projektet innebär ett genombrott för storskalig produktion av biogas från skogsråvara.'

Drivmedel till 200 000 bilar

Två ännu större biogasanläggningar är under planering. Den ena är Gobigas 2 och den andra är Bio2G som Eon planerar att bygga i Skåne. Om dessa båda anläggningar byggs kommer de tillsammans att ha en kapacitet på över 2 TWh ren biogas, vilket skulle kunna ge drivmedel åt över 200 000 bilar.

Till saken hör också att båda anläggningarna redan beviljats EU-stöd på sammanlagt över två miljarder kronor via NER300-programmet – ett av världens största finansieringsprogram för kommersiella demonstrationsprojekt för förnybar energi.

EU:s finansieringsstöd är ett välkommet bidrag till de båda anläggningarna, men samtidigt endast en mindre del av den totala investeringskostnaden. För att Göteborg Energi och Eon ska kunna göra de investeringar som fordras, krävs det att det finns en framtida fordonsmarknad att avsätta biogasen på.

Förutsättningar för ett storskaligt genombrott för biodrivmedel finns alltså. Ändå tornar mörka moln upp sig på himlen. Skattebefrielsen på biogas gäller endast till 2016, och paradoxalt nog är det EU-kommissionen som inte godkänt en förlängning. I stället för att närma oss målet kommer förutsättningarna för en omställning av transportsektorn att kraftigt försämras om ingenting händer.

Hel värdekedja på spel

På spel står en hel värdekedja som skulle kunna göra skillnad i omställningen – från tillverkning och försäljning av gasbilar, till produktion av biodrivmedel och distribution till tankställen. Det innebär också att Sverige kan komma att tacka nej till över två miljarder kronor i finansiellt EU-stöd för förnybar energi.

För att komma vidare måste helt enkelt de politiska förutsättningarna komma på plats. I FFF-utredningen finns goda idéer att bygga på, med det måste till politiskt mod och handlingskraft om den fossiloberoende fordonsflottan ska kunna realiseras. Om vi lyckas med det kan Sverige bli ett föredöme, även inom hållbara transporter. Än är det inte för sent, men det är bråttom.

Lotta Brändström

vd Göteborg Energi

Tina Helin

vd Eon Gas

Bild - 2
Lotta Brändström, vd Göteborg Energi Tina Helin, vd Eon Gas
Bild - 3
Mest läst