Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vi är helt övertygade om att bilen kommer att anpassas till de miljökrav som ställs i framtiden. Varför inte utveckla Göteborg till ett föredöme när det gäller elbilar och andra miljövänliga alternativ? skriver Theo Papaioannou.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Bilen är en möjlighet – inte vår fiende

Om vi ska kunna erbjuda en attraktiv stad och bli konkurrenskraftiga så bör staden vara lätt att nå och röra sig i även med bil. Men i den rödgrönrosa trafikstrategin utmålas bilen som stadens fiende, skriver Theo Papaioannou, partiledare för Vägvalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bilstaden Göteborg är en vinjett som tyvärr leder tanken fel. Bilstaden skapades på 50-talet när individens krav att själv få bestämma sina resor blev norm för stadsplaneringen. Tidigare anpassades planeringen i huvudsak till spårvägens linjedragningar. Göteborg kom i hög grad att påverkas av de nya tankarna. Stora bostadsområden byggdes, separerade av stadsmotorvägar och parkeringsytor. Bilen blev det viktigaste transportmedlet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

För centrala staden blev följderna brutala. Motorvägar drogs genom Gårda, Lundby och Majorna och dessa dras vi med än i dag. Nu när staden är byggd på detta sätt vill den politiska ledningen inte längre att bilen ska ta plats. Trots att staden ser ut som den gör.

Enligt den modell som nu gäller för Göteborg ska staden utvecklas och förtätas kring ett antal olika noder: Frölunda, Gamlestaden, Backa, Angered och Centrum. Men om planen med noderna ska kunna realiseras så måste dessa förbinda stadsdelarna sinsemellan med snabba och effektiva kollektiva transportlösningar. Sådana saknas i dag. Bilen som kan lösa detta är dock i den rödgrönrosa trafikstrategin stadens fiende.

Anpassas till miljökraven

Vi har väldigt svårt att förstå detta i den bilbyggarstad som Göteborg faktiskt är. Ett snart 100-årigt arv som bidragit till genial ingenjörskonst, jobbtillfällen, forskning och framför allt har satt Göteborg på världskartan. Inte minst har många småföretag blomstrat tack vare bilindustrin. Vi är helt övertygade om att bilen kommer att anpassas till de miljökrav som ställs i framtiden. Varför inte utveckla Göteborg till ett föredöme när det gäller elbilar och andra miljövänliga alternativ?

Med facit i hand så har inte mycket av vad som utlovats sedan trängselskatten infördes hänt. Mottot ”Ta bussen när du kan och bilen när du måste” har inneburit att bilen för många blivit ett måste för att de ska kunna utföra sina vardagssysslor. De utlovade nya förbindelserna har blivit för dyra och trafikstrategin är inte verklighetsförankrad och blir ännu en politisk misslyckad pappersprodukt. Vi vill hellre se en strategi som inkluderar de som bor i staden och som tar fram alternativ som faktiskt hjälper dem i vardagen.

I stället för att lösa det lokala behovet av smarta kollektivtrafiklösningar har den politiska ledningen i Göteborg, tillsammans med oppositionen, dammat av en gammal järnvägstanke från 1980-talet, Västlänken. En omfattande inpendling från avlägset belägna kommuner förutsätts nu ske till den centrala staden. Skatteinkomsterna för Göteborg försvinner till kranskommunerna och kostnaderna för denna järnvägssatsning blir så stora att några nya lokala trafiklösningar i staden inte är möjliga. Tanken att utveckla de olika noderna kommer då aldrig att realiseras.

Risk för rivning

Järnvägssystem är dyra investeringar med hög transportkapacitet. Kraven på stadsutveckling av stationsområdena för Västlänken kommer därför att växa när kraven ställs på bättre utnyttjande av banans kapacitet. Runt Centralen planerar Jernhusen redan i dag för en höghusbebyggelse som blir ett främmande inslag i den centrala stadsbilden. I framtiden är risken stor för en omfattande rivningsvåg i Vasastaden och Haga. Detta då starka intressen för exploatering kommer vilja utnyttja de centralt belägna tomtmarkerna som i dag är ganska glest bebyggda områden. Genom att skapa ett problem kring bilen så förflyttas fokus från denna utveckling.

Vi tror inte att Göteborgs utveckling främjas av att staden görs oframkomlig under ett decennium. Därför vill vi ta bort stämpeln att bilen är ett problem. Om vi ska kunna erbjuda en attraktiv stad och bli konkurrenskraftiga så bör staden vara lätt att nå och röra sig i även med bil. Det innebär att överdrivna parkeringsavgifter ska undvikas. Varför ska dessa vara lika höga på en lördag som en vanlig vardag? Vi ser en fördel med busskörfält men dessa skulle kunna vara tillgängliga för de privata bilisterna när det inte är rusningstrafik för att öka framkomligheten.

Uteslut inte bilen

Det finns målkonflikter med dagens trafikstrategi som den politiska ledningen bortser från men som kommer att få konsekvenser om vi inte börjar fundera på smartare lösningar. Som sagt så finns det problem i staden med barriärer som hindrar en vettig stadsutveckling. På bägge sidor av älven finns stora trafikleder som klyver staden mitt itu. Vi måste börja fundera på hur vi får denna trafik att spridas utanför staden. Vägvalet har föreslagit en västlig ringled men det kanske redan nu ska funderas på en östlig. Dessa förslag kan byggas vidare för att förena noderna som ligger till grund för den framtida utvecklingen.

Vi vill bygga en stad för de som bor i den. Det innebär att vi tar fram lösningar som inte utesluter bilen som ett kommunikationsmedel. Tyvärr har den officiellt så omhuldade delaktigheten fått sig en rejäl törn då göteborgarnas röst i folkomröstningen om trängselskatten kördes över. Frågan den politiska ledningen bör ställa sig är för vem de bygger staden, sig själva eller sina invånare?

Theo Papaioannou (VV)

partiledare för Vägvalet