Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
sp33a78d_1883859_1024 x 683 standard_2011187

Bawar Ismail: Överge den kravlösa integrationspolitiken

Moderaternas förslag om obligatorisk samhällsundervisning för nyanlända är ett steg i rätt riktning.

Moderaterna vill införa samhällstest för nyanlända, meddelade partiledare Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (AB Debatt 22/2). Etableringsersättningen ska villkoras med obligatorisk samhällsorientering och frånvaro ska leda till nedsatt ersättning. Om en nyanländ inte klarar examinationen ska han eller hon läsa om kursen.

Borta verkar Reinfeldtlinjen - om jobb, jobb och jobb - vara. ”Integration handlar om mer än ett arbete”, skriver de två partiföreträdarna. Arbete är i och för sig fortfarande viktigt. Utan jobb riskerar nyanlända att bli fastlåsta i bidragsberoende och utanförskap. Utan en arbetsplats där de kan tillämpa sin svenska i praktiken och knyta nya sociala kontakter blir det svårt att komma in i det svenska samhället.

Men jobb är faktiskt inte allt. Frågan om undervisning i värderingar och normer för nyanlända kan te sig känslig, men behöver inte alls vara det. Även om givetvis inte alla nyanlända flyktingar bär på patriarkala normer, är det många som kommer från samhällen vars sedvänjor och värderingar skiljer sig markant från det svenska samhällets. Det kan leda till att vi får grupper som exempelvis inte respekterar den svenska synen på kvinnors rättigheter, vilket i sin tur kan innebära att nyanlända kvinnor inte tar sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Vad vet vi om attityderna i länder som Irak och Afghanistan, varifrån många nyanlända kommer? I attitydundersökningar från tankesmedjan Pew Research Center svarar enbart 14 procent av irakierna att de är för kvinnans rätt att skilja sig från sin make, och så många som 92 procent av de tillfrågade anser att kvinnan måste lyda sin man (2013). I Afghanistan kan en kvinna åtalas för ”moraliskt brott”, bland annat om hon vägrar äktenskap eller om hon har flytt ifrån en våldsam make. Våldtäktsoffer riskera att mördas för att de anses ha dragit skam över familjen.

Moderaternas förslag om obligatorisk samhällsundervisning för nyanlända är därför ett välkommet steg i rätt riktning. Svensk integrationspolitik har alldeles för länge kännetecknats av kravlöshet. I toleransens namn har man även brustit i det betydelsefulla värderingsarbetet. Debatten om hederskulturer är kanske det främsta exemplet. För femton år sedan avfärdades röster som försökte uppmärksamma problematiken med hederskulturer med att vara rasister. Det var först när Fadime Sahindal mördades av sin far i januari 2002 som det svenska samhället började se allvaret i frågan.

I kölvattnet av de sexuella övergreppen i Köln och We are Sthlm-festivalen verkar vi åter närma oss samma diskussion. De som pekar på kulturella skillnader, utöver det faktum att förövarna var män, anklagas av en toleransförblindad vänster för att vara rasister. Det är inte ett dugg originellt, men typiskt för en rörelse som helst ägnar sig åt att dissekera normerna hos vita, heterosexuella män.

Det räcker dock inte med obligatorisk samhällsorientering för att undervisa nyanlända om svenska värderingar. Utbildningen i sig står inför ett antal problem. I Länsstyrelsernas redovisning av samhällsorientering för nyanlända 2015 uppger 70 procent av kommunerna att det tar uppemot tio veckor för nyanlända att påbörja en samhällsorienteringskurs. Tillgången till barnomsorg påverkar dessutom kvinnors väntetid. En dryg tredjedel av kommunerna anger att detta är orsaken till att kvinnors möjlighet att påbörja samhällsorienteringen fördröjs. Vanliga skäl till att kursdeltagare avbryter sin utbildning tycks vara att de går på föräldraledighet eller att de har fått ett jobb.

Samhällsorienteringen måste bli mer flexibel. Nyanlända kvinnor ska inte behöva vänta på att få börja en kurs på grund av dagiskön. Det skulle enkelt kunna lösas med fler kvällskurser, så att kvinnor som tar hand om sina barn och arbetande kursdeltagare kan delta i undervisningen. På så sätt kan vi tillgodose att fler nyanlända i Sverige får möjligheten att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Utan denna förståelse blir det svårt att bli en del av Sverige.

Mest läst