Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Barnens rättigheter måste stärkas

Regeringen har enats om att utreda vad som talar för, och vad som talar emot, att göra barnkonventionen till svensk lag. Kristdemokraterna har drivit frågan om att inkorporera Barnkonventionen under lång tid. Frågan om barns rättigheter måste bli en förstasidesfråga, skriver Maria Larsson och Roland Utbult (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi vet att det fortfarande finns brister i hur barn kommer till tals och hur de får skydd och stöd. För en tid sedan samlade Unicef in exempel på de undanflykter som används för att inte ge barn deras rättigheter. Bris samtalar dagligen med barn som berättar om hur deras rättigheter kränks. Och Rädda Barnen kartlägger barns rädslor som i hög grad skulle kunna undvikas om vuxensamhället lyssnade på barn.

Vi kristdemokrater menar att barns rättigheter bör stärkas ytterligare och därför bör konventionen bli en del av svensk lag. Mycket talar för att en starkare juridisk ställning för barnkonventionen skulle uppmärksamma barns rättigheter och leda till ett starkare skydd.

Om barnkonventionens riktlinjer vore lag skulle det ställa högre krav på beslutsfattare, myndigheter och domstolar. Det skulle innebära att dagens modell, där svensk lag har företräde om det föreligger en konflikt mellan tillämpningen av lagen och barnkonventionen, inte längre skulle gälla.

Om barnkonventionen hade varit lag hade Hadile kanske inte behövt riskera att utvisas. Om barnkonventionen hade varit lag hade socialtjänsten i Töreboda sannolikt inte kunnat behandla flickorna i Töreboda så illa som det beskrevs i TV4:s Kalla fakta nyligen. Man hade enligt konventionen tvingats att lyssna på dem.

Vår övertygelse är att Sverige kan göra mycket bättre. Barn har särskilda rättigheter och behöver särskilt skydd för att de är just barn. Om deras rättigheter sätts högre på den politiska dagordningen och barnkonventionen blir en del av svensk lag skulle det leda till ett starkare skydd. Erfarenheterna från Norge, som gjorde konventionen till norsk lag 2003, pekar i den riktningen.

Maria Larsson (KD)

barn- och äldreminister

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot

Mest läst