Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Barnens rättigheter förtjänar djupare analys

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) skriver att införlivandet av barnkonventionen i svensk lag skulle stärka barnets rättigheter ordentligt. Centerpartiet delar uppfattningen att det är av oerhört stor vikt att ytterligare stärka barnets rättigheter, men vi menar att Maria Larsson gör det för lätt för sig, skriver Rickard Nordin (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dagsläget är Sverige förpliktigade att följa barnkonventionen och stora delar är redan införlivad i svensk rätt. Vi menar att det finns en risk att man tänker för kortsiktigt och därför lägger ribban allt för lågt. Svensk lagstiftning går redan i dag i vissa avseenden längre än barnkonventionen och risken finns att man backar bandet.

Centerpartiet menar att Sverige bör ha en högre ambition för barnens bästa. Vi menar att man förutsättningslöst ska utreda vilka alternativ som allra bäst kan stärka och säkra barnets rättigheter.

Maria Larsson vill tillsätta en utredning som ska analysera för- och nackdelar, men verkar ha bestämt sig för resultatet. För oss handlar det om att våga vara modig, lyfta på alla stenar och granska fler möjligheter och alternativ.

Förenklad lösning

Precis som Maria Larsson skriver så har Norge redan tagit steget och inkorporerat barnkonventionen i lagen. Här delar vi inte barn- och äldreministerns ståndpunkt om att det varit en stor framgång för Norge. Erfarenheten där har inte visat på någon större framgång. Man har försökt lösa ett komplext problem med en allt för enkel lösning. Trots införandet får Norge fortfarande kritik av FN:s granskningsorgan, barnrättskommittén.

En annan baksida av att välja en enkel lösning är att barnkonventionen skrevs 1989 och bygger på en hel del kompromisser. Utvecklingen har gått framåt sedan dess, verkligheten ser annorlunda ut och därför bör Sverige också ställa högre krav. Simone Ek, som var chef för internationella Rädda barnen på 80-talet och som varit med och arbetet med utvecklandet av barnkonventionen, har också uttryckt en oro för att om Sverige gör hela barnkonventionen till lag kan det ses av myndigheter som ett fribrev, att "nu har vi gjort vårt". Hon anser att det i stället är bättre att lyfta frågorna i riksdagen i samband med barnrättskommitténs rapporter, vilket vi ställer oss bakom.

Utredningen behöver kompletteras

Maria Larsson och Kristdemokraterna tar ut alltför mycket i förskott, vi föredrar att granska problemet ur fler synvinklar och vill också komplettera utredningen.

Centerpartiet menar att man på goda grunder också ska analysera om de fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention, som berör diskriminering, barnets bästa, rätten till utveckling och rätten till inflytande, bör föras in i den så kallade rättighetskatalogen i den svenska regeringsformen. För att undvika att bygga ett luftslott krävs det även att utredningen identifierar fall där lagstiftning och implementering krockar med konventionens principer.

Barnrättskompetensen måste fortsätta att stärkas på kommunal, regional och statlig nivå, samt inom rättsväsendet. Vi tror att en mer förutsättningslös utredning gagnar barnets rättigheter på ett djupare plan och på längre sikt. Och det, menar vi, är det viktigaste av allt.    

Rickard Nordin (C)

ledamot i Socialutskottet

Bild - 1
Mest läst