Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Barn ska inte betala för föräldrars fusk

Det är oacceptabelt att föräldrar missbrukar sitt barns assistansersättning och att barnet blir återbetalningsskyldig. Inget oskyldigt barn ska göras betalningsansvarig efter brott som föräldrarna har begått, skriver Maria Larsson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Personlig assistans och andra insatser inom ramen för LSS har enormt stor betydelse för personer med funktionsnedsättning. LSS-insatser, och i synnerhet personlig assistans, är själva förutsättningen för ett självständigt liv med livskvalitet och inflytande i samhället. Det är en reform som vi ska vårda och vara stolta över.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Under hösten 2010 framkom flera exempel på fusk, oegentligheter och överutnyttjande av assistansersättningen.

Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att dels klarlägga hur stor del av kostnadsökningen inom assistansersättningen som kan hänföras till fusk, oegentligheter och överutnyttjande av assistansersättningen, dels lämna förslag till hur detta kan förhindras.

Detta utredningsinitiativ är nödvändigt för att bevara förtroendet för assistansreformen.

Oklart regelverk

Efterhand som personer har åtalats och dömts för brott, har det visat sig att regelverket är oklart när det gäller vem som ska krävas på återbetalning. Det har förekommit att föräldrar missbrukar sitt barns assistansersättning. När sedan föräldrarna dömts för sina brott och Försäkringskassan ska återkräva de aktuella beloppen, riktas kraven till barnet, som är förmånstagare. Summan av återkraven kan i värsta fall uppgå till miljonbelopp. En sådan konsekvens av dagens lagstiftning är oacceptabel.

Socialdepartementet ska därför bereda frågan om möjligheterna att ta fram ett förslag som skapar ett tydligare regelverk.

Regeringen vill främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för alla. Målet ska alltid vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men ingen förmån inom välfärden ska få missbrukas. Inga barn ska ställas till svars för att deras föräldrar begått brott.

Maria Larsson (KD)

barn- och äldreminister