Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Att få barn innebär att männen springer ifrån kvinnorna, både i fråga om lön och chefsbefattningar, skriver debattörerna.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Barn bromsar karriären – men bara för kvinnor

  Att vara tvåbarnsfar ger en lönepremie medan att vara tvåbarnsmor ger ett löneavdrag. Löneskillnaden är 28 procent, visar en unik rapport från Civilekonomerna, skriver Jens Jacobsson och Sara Lindberg.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Diskrimineringen av kvinnor, som sker i samband med familjebildningen tillsammans med det faktum att färre kvinnor blir chefer, innebär stora skillnader när man räknar på livsinkomsten. I Civilekonomernas senaste rapport, Lön efter utbildning och kompetens, konstaterar förbundet att de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan uppgå till hela 16 procent i vissa avtalsområden. Vi ser allvarligt på detta och har valt att göra en djupanalys över löneskillnaderna bland samtliga högskoleutbildade ekonomer.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Flera studier konstaterar ett stort lönegap mellan män och kvinnor. I sökandet efter sakliga förklaringar till löneskillnaderna är en vanlig delförklaring att män väljer utbildningar och branscher som ger höga löner medan kvinnor i högre grad väljer utbildningar och branscher som ger lägre lön. Vår studie är unik i den bemärkelsen att den omfattar en stor och homogen utbildnings- och yrkesverksam grupp på arbetsmarknaden.

  Alla har examen

  Alla i studien har en examen i företagsekonomi eller nationalekonomi, totalt 70 675 ekonomer. Skillnad i utbildningsnivå som grund för löneskillnaderna kan därmed uteslutas i vår studie.

  Intressant är också att ekonomer är verksamma både inom privat och offentlig sektor och inom en mängd olika branscher. Vi kan konstatera att inte heller branschfördelning ger någon bra förklaring till löneskillnaderna.

  Män och kvinnor finns ganska jämnt fördelade inom höglönebranscher och övriga branscher. När vi rensar för skillnader i befattning, erfarenhet och övriga lönepåverkande faktorer och bara tittar på vilken lön en kvinna med barn har och vilken lön en man med barn har, visar det sig att kvinnor har betydligt lägre lön än män. Exempelvis har en man med två barn 28 procent högre lön än en kvinna med två barn.

  De här löneskillnaderna kan inte förklaras av att kvinnorna på något sätt har lägre ambitioner. Samtliga beräkningar avser heltidsarbete. Med andra ord: Att vara tvåbarnsfar ger en lönepremie medan att vara tvåbarnsmor ger ett löneavdrag.

  Bromsar karriären

  Att bilda familj innebär dessutom för kvinnor i större utsträckning än för män att man bromsas rent karriärmässigt. En mindre andel kvinnor än män i småbarnsåren går från att vara specialist till att bli chef. Ett exempel är att 40 procent av männen, med två barn, är chefer medan endast 24 procent av kvinnorna, med två barn, är chefer. Vår statistik visar att en chef i genomsnitt har 32 procent mer i lön än en specialist.

  Civilekonomerna menar att arbetslivet måste få upp ögonen för och bekämpa de oförklarliga löneskillnaderna. Familj och karriär måste vara möjligt både för kvinnor och för män. Män tar fortfarande ut en betydligt mindre del av föräldraförsäkringen än kvinnor och i många fall tar kvinnor också ett större ansvar för hemmet. För att kvinnor och män ska ges lika möjligheter i arbetslivet måste också ansvaret för familjen bli mer jämlikt.

  Civilekonomerna fortsätter att påtala löneskillnaderna, vi rekommenderar kvinnor som överväger att ta en chefstjänst att göra det, vi rekommenderar också våra medlemmar att hålla kontakt med arbetsgivaren under föräldraledigheten. Som kollektivavtalspart samtalar Civilekonomerna med arbetsgivarna om hur de kan underlätta föräldraskap och arbete. Två viktiga åtgärder som arbetsgivarna ska ansvara för är att hålla minst ett lönesamtal per år och att införa tydliga lönekriterier som följs upp och utvärderas.

  Förändra attityder

  Att få fler kvinnor att bli chefer är en konkret uppgift att fortsätta jobba för som få har några större invändningar emot. Men att våga tala om, och än mer förändra, den attityd som gör att män med barn i dag år 2013, premieras och kvinnor med barn oförklarligt missgynnas lönemässigt, det kräver att var och en rannsakar sig själv och agerar utifrån sina möjligheter.

  Jens Jacobsson

  förbundsdirektör, Civilekonomerna

  Sara Lindberg

  utredare, Civilekonomerna