Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Bakbind inte lärarna

Att ytterligare försvåra möjligheterna att agera mot störande elever minskar inte kränkningarna i skolan.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

På måndagen lämnade Barnombudsmannen, BO, sin årsrapport till regeringen. Rapporten har namnet "Välkommen till verkligheten" och är baserad på en omfattande granskning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras i skolan.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är tydligt att det brister på flera områden. Bland annat skriver BO att "även om barn och unga som vi har träffat ger exempel på när personal på skolan ingripit och reagerat på olika sätt, så finns det också barn som berättar om att kränkningar och trakasserier kan pågå under en lång tid utan att personal agerar". Enligt myndigheten tror många barn att orsaken till att lärare undviker att ta tag i konflikter är att de är rädda. Det ligger det troligtvis en hel del i. Som det ser ut i dag är det nämligen oklart i vilken omfattning en lärare får ingripa mot aggressiva elever. I den nya skollagen från 2011 slås det visserligen fast att rektor och lärare både har rätt och skyldighet att förhindra att elever skadar sig själv, andra, eller egendom. Men det handlar alltså bara om rena nödsituationer. Om lärare till exempel har rätt att fysiskt tvinga ut ett barn som stör och kränker sina kamrater från klassrummet, råder det delade meningar. BO tycker dock att det inte bör vara tillåtet. Myndigheten lutar sig mot psykologen Bo Hejlskov som menar att det är kränkande för barn bli ombedda att gå ut. Den lärare som gör så lägger enligt Hejlskov ansvar på individen i stället för på skolan.

Till följd av detta vill Barnombudsmannen förtydliga skollagen. "Det är oacceptabelt att det inte framgår tydligt av skollagen att barn ska skyddas från alla former av våld och tvång från personalens sida", skriver man.

Naturligtvis har BO rätt i att alla barn alltid skall kunna lita på att de skyddas från trakasserier. Såväl i skolan som på fritiden. Men ett lagförtydligande som slår fast att lärare inte får tvinga ut en elev som inte sköter sig, är samtidigt en kränkning av de andra eleverna och deras rätt till trygghet och god lärmiljö. Åsikter likt Hejlskovs, vilka fråntar individen allt ansvar, är inte heller respektfullt mot enskilda barn vilka i de flesta fall mycket väl vet skillnaden mellan rätt och fel.

Det finns flera exempel hur man i problemskolor i andra länder - bland annat Storbritannien, lyckats vända en nedåtgående spiral genom att införa tydligare regler för eleverna samt konsekvenser för dem som inte respekterar dessa regler. Det är snarare den vägen den svenska skolan bör gå. Inte ytterligare försämra lärarnas möjligheter att agera mot bråkstakar.

GP 31/3 -15

Mest läst