Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Många och omfattande investeringar behövs i den västsvenska infrastrukturen, även efter att de nu planerade stora satsningarna är genomförda, skriver debattören.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Börja planera för nästa infrastrukturpaket

  Stora brister i underhåll och överbelastade spår leder till omfattande investeringsbehov i både väg och järnväg, utöver de investeringar som redan är beslutade. Planeringsarbetet inför nästa riksdagsbeslut 2014 är redan i gång, skriver Leif Blomqvist (S).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Förra våren tog riksdagen ett beslut om vilken infrastruktur som ska planeras för och byggas fram till 2021. Men redan nu startar processen för nästa plan som riksdagen förväntas besluta om 2014. I Västsverige har ett samtal startat i Beredningen för hållbar utveckling, där Västra Götalandsregionen och kommunernas representanter samverkar i strategiska frågor om regional utveckling. Jag vill stimulera till en bred debatt om vilka projekt som ska prioriteras.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Först måste vi slå vakt om det som finns med i gällande planer, så det inte prioriteras bort av regeringen. Så skedde med ny järnväg till Borås som delvis fanns med i förra planen, men nu är borta. Dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg finns med, för E45 saknas vissa delar som Torpa-bron och E 45 genom Göta. E6:an är på gång, men motorvägen Ulricehamn-Borås har hamnat i överklagandeträsket. Västsvenska paketet ingår, med ny älvtunnel, ny Göta Älvbro och Västlänken. Förstärkt Hamnbana och ny järnvägsbro vid Marieholm kommer av allt att döma tidigareläggas med hjälp av förskotteringar.

  Ett av Europas sämsta underhåll

  Det händer en hel del bra, men det saknas också mycket. Järnvägssystemet är överbelastat, slitet och illa underhållet. Tågresandet i Västsverige har fördubblats på tio år och godstransporterna på järnväg till Göteborgs Hamn har en liknande utveckling.

  Tillsammans med ett av Europas sämsta underhåll och stor kapacitetsbrist leder det till att småfel snabbt får stora konsekvenser för resenärerna med inställda tåg och förseningar. Det krävs således både mer underhåll och nya spår.

  En helt ny bana behövs mellan Göteborg och Borås med station vid Landvetter flygplats. Den ska utgöra första delen i en ny järnväg till Stockholm via Jönköping, Linköping och Norrköping. Det är en nödvändig investering för att frigöra kapacitet i ett överbelastat järnvägsnät. Dessutom är sträckan Sveriges tredje största pendlingsstråk och banan är idag helt undermålig. Framförallt är det busslinje 100 som idag står för det kraftigt ökande resandet.

  Satsa på Norge

  Västra stambanan är överbelastad och måste förstärkas liksom delar av stråket mot Kungsbacka. De mindre banorna – Bohusbanan, Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan – måste få en standard som motsvarar trafikeringsbehovet. Här är också underhållet undermåligt på vissa ställen.

  Sverige har ett större utbyte med Norge än med Danmark, både ekonomiskt och i fråga om arbetskraft. Det tycks regeringen helt ha glömt. I Norge pågår just nu ett antal studier om ny snabbjärnväg från Oslo mot Göteborg. För vår del måste sträckan Öxnered – Kornsjö moderniseras snarast.

  På vägsidan finns fortfarande stora brister på E20 och på E45 norr om Vänersborg. Det finns också ett otal förslag till förbättringar av det regionala vägnätet.

  Göteborg utvecklingsmotor

  Göteborg är en viktig utvecklingsmotor för Västsverige. När det gäller investeringar här har jag en personlig synpunkt om arbetet med Centrala Älvstaden. En bra kollektivtrafik kommer säkerligen att komma till stånd, både med tåg, spårvagnar och bussar. Men borde man inte också titta på helt nya lösningar?

  Mitt förslag är att förutsättningslöst undersöka om till exempel spårtaxi kan vara ett alternativ när man bygger helt nytt. Tekniken har gått framåt och flera städer funderar på detta. En framsynt planering här skulle komma många till nytta för lång tid framöver. På 1930-talet fanns väl genomarbetade planer på ett spårvagnssystem i tunnel och delvis på egen banvall. I stället för att se framtiden an lades utredningen i byrålådan och det lider staden av än i dag, när de lämpliga lägena byggts bort.

  Leif Blomqvist (S)

  regionråd och ordförande i Beredningen för hållbar utveckling